Rejestr pacjentów z Covid-19 do 31 marca 2023

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.01.2023

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, które weszło w życie 1 stycznia 2023 roku, Krajowy Rejestr Pacjentów z Covid-19 będzie funkcjonował do 31 marca 2023 roku.

Po tym czasie dane zgromadzone w rejestrze zostaną przeniesione do Centrum e-Zdrowia. Zmiana podmiotu prowadzącego rejestr ma na celu usprawnienie gromadzenia danych oraz ograniczenie związanych z tym wydatków.

Miniony rok był dla nas intensywny i owocny

Minister zdrowia będzie gromadził dane w rejestrze do 31 marca 2023 roku. W przypadku potrzeby przedłużenia funkcjonowania rejestru zostanie wydane rozporządzenie wskazujące nowy termin. Jeżeli nie będzie takiej potrzeby wydane zostanie rozporządzenie o likwidacji rejestru.

Jednocześnie, ze względu na zmianę sposobu przekazywania danych, niezbędne było zróżnicowanie zakresów danych przekazywanych przez dwie kategorie podmiotów.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z Covid-19 zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 29 grudnia 2022 roku.

Przeczytaj teraz