Projekt rozporządzenia w sprawie leczenia krwią

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.08.2018

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który określa sposób i organizację leczenia krwią w podmiotach leczniczych oferujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami.

Rozporządzenie określa między innymi zadania kierownika podmiotu, ordynatora albo lekarza kierującego oddziałem oraz lekarzy i pielęgniarek. Mówi także o organizacji banku krwi oraz pracowni serologii lub pracowni immunologii transfuzjologicznej, a także o sposobie sprawowania nadzoru nad działaniem banku krwi oraz pracowni serologii lub pracowni immunologii transfuzjologicznej, o sposobie prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia krwią i jej składnikami oraz o zapewnieniu dostępu do badań z zakresu serologii lub immunologii transfuzjologicznej.

Rozporządzenie stanowi podstawową regulację prawną dla krwiolecznictwa na poziomie szpitali, banków krwi oraz pracowni immunologii transfuzjologicznej. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dawcom i biorcom krwi i jej składników.

W rozporządzeniu utrzymano między innymi możliwość przetoczenia jednoimiennej krwi i jej składników wyłącznie wtedy, gdy lekarz dysponuje dwoma zgodnymi wynikami badania grupy krwi, wykonanymi z dwóch niezależnie pobranych próbek (tzw. wiarygodny wynik grupy krwi). Jednak, kierując się potrzebą uproszczenia procedur na poziomie szpitali, dopuszczono możliwość, aby zamówienie krwi i jej składników wydane zostało na podstawie jednego wyniku grupy krwi oraz wykonanie drugiego oznaczenia grupy krwi z tej samej próbki krwi, która służy do wykonania próby zgodności.

Uwagi do projektu można przekazywać do 13 września 2018 roku.

 

Przeczytaj teraz