Projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów wyboru ofert

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.01.2023

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący kryteriów wyboru ofert aktualizuje obowiązujące obecnie przepisy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Chodzi o przepisy dotyczące działalności ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i terapeutycznej dla dzieci i młodzieży, szczególnie kategorii – personel.

Rozdzielono warunki dla zespołu i ośrodka. Zaproponowano premiowanie personelu o określonych kwalifikacjach, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego rozporządzeniem koszykowym równoważnika etatów. Między innymi – w miejsce osoby z co najmniej 2-letnim udokumentowanym doświadczeniem w pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą zaproponowano osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty.

W ramach organizacji udzielania świadczeń dodatkowo punktowane będzie udzielanie świadczeń co najmniej 3 razy w tygodniu między godziną 16.00 a 20.00 oraz realizacja świadczeń w każdą sobotę.

Usunięte zostały kryteria premiowania realizacji przez oferenta w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 20 i 30 procent wizyt, porad domowych lub środowiskowych w stosunku do liczby wszystkich świadczeń wykonanych w zakresie przedmiotu postępowania – ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny albo zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny.

Allenort dołącza do MindHealth

W przypadku centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (II stopień referencyjny) usunięto premiowanie psychologa z udokumentowanym co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą na rzecz premiowania specjalisty psychologii klinicznej oraz psychologa klinicznego.

Zaproponowano także usunięcie warunku – zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej (dostęp), lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii (w lokalizacji) i zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii (dostęp) na rzecz warunku premiującego zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej lub lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii przeszkolonych w zakresie diagnostyki i terapii autyzmu (w lokalizacji).

Naszym celem jest praca nad osiągnięciem najwyższych standardów leczenia

Poza tym w związku z wycofaniem amalgamatu stomatologicznego, jako materiału  stosowanego do wypełnień w leczeniu stomatologicznym, zaistniała konieczność dokonania odpowiednich zmian w kryteriach oceny ofert.

Zmiany dotyczą także kryteriów oceny ofert w zakresie pomocy doraźnej i transportu sanitarnego.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 18 stycznia 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 10 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz