Będą zmiany w programie pilotażowym leczenia gruźlicy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.02.2023

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który wprowadza zmiany w przepisach dotyczących programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych.

Zgodnie z projektem raporty dotyczące realizacji programu będą przekazywane przez centralny ośrodek koordynujący do Narodowego Funduszu Zdrowia raz na trzy miesiące, a nie, tak jak dotychczas, raz na miesiąc.

Szpital Medicover z innowacyjnym leczeniem drżenia samoistnego i drżennej postaci choroby Parkinsona

Dodano informację o cenie porady lekarskiej końcowej z rozszerzoną oceną wyników leczenia MDR-TB, która została ustalona na poziomie 150 zł.

Zmiany dotyczą także listy regionalnych ośrodków koordynujących prowadzenie pilotażu.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 7 lutego 2023 roku. Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu trzech dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz