Ruszył pilotaż programu e-konsylium

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.05.2023

Wczoraj (8.05.23 r.) w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu w Instytucie Chorób Serca odbyła się konferencja prasowa, której celem była prezentacja pilotażowego programu e-konsylium. W briefingu prasowym udział wzięli Minister Zdrowia Adam Niedzielski oraz Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyński. 

Projekt, na który Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło ponad 20 mln złotych, umożliwi e-konsultacje specjalistyczne pomiędzy lekarzem POZ i specjalistą ze szpitala partnerskiego, jak też pomiędzy specjalistą ze szpitala partnerskiego i specjalistą z ośrodka wysokospecjalistycznego. Jak przekazał Minister Niedzielski, pilotaż ma uzupełniać opiekę koordynowaną poprzez dodanie do linii opieki nad pacjentem kontakt i konsultacje ze szpitalem oraz konsultacje między szpitalami o różnym poziomie wyspecjalizowania.

Projekt realizowany jest przez ekspertów z Instytutu Łączności – Polskiego Instytutu Badawczego i Instytutu Chorób Serca USK na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Platforma e-konsylium ma umożliwić zdalne spotkania lekarzy różnych specjalności, konieczne do podjęcia decyzji o sposobie leczenia pacjentów m.in. kardiologicznych i onkologicznych. Równolegle, ma zapewniać też m.in. przesyłanie, udostępnianie i opracowywanie potrzebnej dokumentacji medycznej.

W rozpoczętym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu pilotażu będą możliwe konsultacje kardiologiczne oraz onkologiczne w zakresie nowotworu piersi.

W ramach projektu e-konsylium łącznie ma działać osiem sieci: po cztery z dziedziny kardiologii i onkologii oraz czterdzieści szpitali partnerskich: po dwadzieścia z każdej specjalizacji. Do tego dojść ma osiemdziesiąt placówek POZ: po czterdzieści z każdej specjalizacji. Z e-konsultacji specjalistycznych skorzysta co najmniej 4 tys. pacjentów, a użytkownikami platformy będzie ponad 700 lekarzy.

Szczegółowo projekt zakłada:

  1. prowadzenie konsultacji medycznych w zakresie opieki kardiologicznej i onkologicznej (ze wskazaniem raka piersi),
  2. umożliwienie przekazywania pełnej dokumentacji medycznej pacjenta wraz z wynikami z diagnostyki obrazowej,
  3. ułatwienie kontaktu i przyspieszenie konsultacji ze specjalistami,
  4. e-konsultacje szpitala ze szpitalem wyżej wyspecjalizowanym oraz lekarza POZ ze szpitalem.

Placówki utworzą sieć podmiotów współpracujących, gdzie będzie zastosowana następująca hierarchia:

  1. ośrodek wiodący,
  2. 5 szpitali partnerskich,
  3. 10 placówek podstawowej opieki zdrowotnej.

Dodatkowo, podczas briefingu związanego z pierwszym e-konsylium, Ministrowie Niedzielski i Cieszyński wręczyli rektorowi Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu czek na ponad 10 mln zł dla szpitala klinicznego na przebudowę, modernizację i zakup sprzętu – dla oddziału klinicznego kardiochirurgii, w tym pododdziału transplantologii.

Przeczytaj teraz