Ruszył pilotaż programu e-konsylium

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.05.2023

Wczoraj (8.05.23 r.) w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu w Instytucie Chorób Serca odbyła się konferencja prasowa, której celem była prezentacja pilotażowego programu e-konsylium. W briefingu prasowym udział wzięli Minister Zdrowia Adam Niedzielski oraz Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyński. 

Projekt, na który Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło ponad 20 mln złotych, umożliwi e-konsultacje specjalistyczne pomiędzy lekarzem POZ i specjalistą ze szpitala partnerskiego, jak też pomiędzy specjalistą ze szpitala partnerskiego i specjalistą z ośrodka wysokospecjalistycznego. Jak przekazał Minister Niedzielski, pilotaż ma uzupełniać opiekę koordynowaną poprzez dodanie do linii opieki nad pacjentem kontakt i konsultacje ze szpitalem oraz konsultacje między szpitalami o różnym poziomie wyspecjalizowania.

Projekt realizowany jest przez ekspertów z Instytutu Łączności – Polskiego Instytutu Badawczego i Instytutu Chorób Serca USK na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Platforma e-konsylium ma umożliwić zdalne spotkania lekarzy różnych specjalności, konieczne do podjęcia decyzji o sposobie leczenia pacjentów m.in. kardiologicznych i onkologicznych. Równolegle, ma zapewniać też m.in. przesyłanie, udostępnianie i opracowywanie potrzebnej dokumentacji medycznej.

W rozpoczętym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu pilotażu będą możliwe konsultacje kardiologiczne oraz onkologiczne w zakresie nowotworu piersi.

W ramach projektu e-konsylium łącznie ma działać osiem sieci: po cztery z dziedziny kardiologii i onkologii oraz czterdzieści szpitali partnerskich: po dwadzieścia z każdej specjalizacji. Do tego dojść ma osiemdziesiąt placówek POZ: po czterdzieści z każdej specjalizacji. Z e-konsultacji specjalistycznych skorzysta co najmniej 4 tys. pacjentów, a użytkownikami platformy będzie ponad 700 lekarzy.

Szczegółowo projekt zakłada:

  1. prowadzenie konsultacji medycznych w zakresie opieki kardiologicznej i onkologicznej (ze wskazaniem raka piersi),
  2. umożliwienie przekazywania pełnej dokumentacji medycznej pacjenta wraz z wynikami z diagnostyki obrazowej,
  3. ułatwienie kontaktu i przyspieszenie konsultacji ze specjalistami,
  4. e-konsultacje szpitala ze szpitalem wyżej wyspecjalizowanym oraz lekarza POZ ze szpitalem.

Placówki utworzą sieć podmiotów współpracujących, gdzie będzie zastosowana następująca hierarchia:

  1. ośrodek wiodący,
  2. 5 szpitali partnerskich,
  3. 10 placówek podstawowej opieki zdrowotnej.

Dodatkowo, podczas briefingu związanego z pierwszym e-konsylium, Ministrowie Niedzielski i Cieszyński wręczyli rektorowi Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu czek na ponad 10 mln zł dla szpitala klinicznego na przebudowę, modernizację i zakup sprzętu – dla oddziału klinicznego kardiochirurgii, w tym pododdziału transplantologii.

Przeczytaj teraz

Lekarz, który podpisze „lojalkę”, może pracować w podmiocie prywatnym

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.08.2018

Lekarz zatrudniony u świadczeniodawcy, wobec którego zobowiązał się zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 2 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a który to świadczeniodawca ma umowę na świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego lub umowę na inne świadczenia udzielane w warunkach całodobowych lub całodziennych, może wykonywać świadczenia w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej komercyjnie – bez ograniczeń.

Tak wynika z wyjaśniania Ministerstwa Zdrowia opublikowanego na stronie resortu.

Lekarz może także wykonywać świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej i programów zdrowotnych, udzielanych w warunkach ambulatoryjnych – u innego świadczeniodawcy, który ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia – bez ograniczeń, z zakresu rehabilitacji leczniczej i programów zdrowotnych, udzielanych w warunkach całodobowych lub całodziennych – w przypadku, gdy świadczeniodawca nie zawarł z NFZ umów choćby z jednego z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3, 4, 6–12, 15 i 16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, także nieodpłatnie – w ramach wolontariatu, w hospicjach, zakładach opiekuńczo leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej i zakładach opieki długoterminowej, u tego samego świadczeniodawcy, u świadczeniodawcy, który został wymieniony w opublikowanym przez NFZ wykazie podmiotów leczniczych, w których może wystąpić zagrożenie braku dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej lub ciągłości ich udzielania, oraz jeżeli lekarz będzie udzielał świadczeń w ramach profili lub komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wymienionych w tym wykazie.

O tym, czy dyżurowanie w stacji dializ w podmiocie leczniczym innym niż pracodawca, wobec którego lekarz złożył zobowiązanie, stanowi złamanie tego zobowiązania, zależy od tego jak dializy są kontraktowane przez NFZ.

Generalnie dializy jako świadczenia oddzielnie kontraktowane i finansowane przez NFZ są świadczeniami ambulatoryjnymi, zatem w tym zakresie nie obowiązuje zakaz konkurencji określony ustawą. Ale w leczeniu szpitalnym przy niektórych umowach z NFZ na przykład w zakresie nefrologii jest wymóg posiadania lub dostępu do stacji dializ i wtedy dializy są w ramach umowy na leczenie szpitalne. W takim przypadku zakaz konkurencji obowiązuje.

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia też, że jeżeli lekarz zatrudniony u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z NFZ  na udzielanie świadczeń w warunkach całodobowych lub całodziennych, wykonuje u tego świadczeniodawcy także endoskopię w warunkach AOS (tj. na rzecz pacjentów przyjętych w trybie ambulatoryjnym/rozliczanych w ramach umowy na AOS) albo u świadczeniodawcy udzielającego tych świadczeń komercyjnie, to zakazu konkurencji nie łamie. Lekarz może również udzielać takich świadczeń w podmiocie leczniczym innym niż pracodawca, u którego złożył zobowiązanie, jeżeli udziela ich w ramach AOS (tj. na rzecz pacjentów przyjętych w trybie ambulatoryjnym/rozliczanych w ramach umowy na AOS), a podmiot ten nie zawarł umowy z NFZ na udzielanie świadczeń choćby z jednego z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3, 4, 6–12, 15 i 16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Natomiast jeżeli lekarz, zatrudniony u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z NFZ  na udzielanie świadczeń w warunkach całodobowych lub całodziennych, wykonuje u tego świadczeniodawcy także opisy TK czy MRI w warunkach AOS (tj. na rzecz pacjentów przyjętych w trybie ambulatoryjnym/rozliczanych w ramach umowy na AOS) albo u innego świadczeniodawcy udzielającego tych świadczeń komercyjnie to zakazu konkurencji nie łamie. Lekarz może również udzielać takich świadczeń w podmiocie leczniczym innym niż pracodawca, u którego złożył zobowiązanie, jeżeli udziela ich w ramach AOS (tj. na rzecz pacjentów przyjętych w trybie ambulatoryjnym/rozliczanych w ramach umowy na AOS), a podmiot ten nie zawarł umowy z NFZ na udzielanie świadczeń choćby z jednego z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3, 4, 6–12, 15 i 16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Czytaj także: Pracodawcy RP: przepisy o podwyżkach dla lekarzy wydłużą kolejki>>>

Zakaz konkurencji nie dotyczy zatrudnienia w podmiocie leczniczym, który  posiada umowę na udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanej w warunkach całodobowych lub całodziennych (stacjonarnych), który nie zawarł umowy z NFZ na udzielanie świadczeń choćby z jednego z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3, 4, 6–12, 15 i 16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku rehabilitacji w szpitalu, który ma również kontrakt na świadczenia szpitalne, zakaz konkurencji obowiązuje.

Poza tym lekarz może udzielać (bez ograniczeń) świadczeń opieki zdrowotnej w hospicjach, zakładach opiekuńczo leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej i zakładach opieki długoterminowej.

Resort zdrowia wyjaśnia też, że zakaz konkurencji nie dotyczy sytuacji, gdy lekarz udzielający konsultacji na rzecz danego świadczeniodawcy nie jest wykazany w harmonogramie – zasoby, stanowiącym załącznik do umowy z NFZ zawartej przez tego świadczeniodawcę na zakres świadczeń, w ramach którego odbywa się taka konsultacja.

 

Przeczytaj teraz