Powstanie Narodowy Frakcjonator Osocza

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.03.2023

Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie przewiduje utworzenia Narodowego Frakcjonatora Osocza (NFO), który będzie wytwarzał produkty krwiopochodne w celu zaspokojenia potrzeb krajowych.

Będą to takie produkty  krwiopochodne jak albuminy i immunoglobuliny z wyłączeniem koncentratów czynników krzepnięcia.

Do zadań NFO będzie należało przeprowadzanie konkursu na wybór hurtowni farmaceutycznej, w której będą przechowywane wyprodukowane lub zakupione przez NFO produkty krwiopochodne, a także produkty lecznicze stosowane w leczeniu chorych na hemofilię.

NFO będzie też prowadził dystrybucję tych produktów do podmiotów leczniczych, a w przypadku dostaw domowych, do miejsca zamieszkania pacjentów, zgodnie z dyspozycjami NCK.

Ustawa przewiduje także możliwość, w początkowym okresie funkcjonowania tego ośrodka, do czasu rozpoczęcia produkcji (co potrwa 6 lat), zawierania przez NFO albo Narodowe Centrum Krwi (NCK) umów na usługowe frakcjonowanie osocza, także z wytwórcami zagranicznymi.

Wymusza to zmianę formy organizacyjnej NCK, utworzenie państwowej osoby prawnej i wpisanie jej w strukturę publicznej służby krwi.

Określono czynności wykonywane przez ratownika medycznego

W ciągu 14 dni od wejścia w życie ustawy minister zdrowia powoła dyrektora NFO.

Głównym celem zmian jest uregulowanie kwestii związanych z gospodarką osoczem oraz zapewnienie samowystarczalności kraju w zakresie zaopatrzenia w krwiopochodne produkty lecznicze ratujące życie i zdrowie pacjentów.

Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 6 marca 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz