Coraz więcej jednostek non-profit oferuje usługi medyczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.06.2018

Coraz więcej jest podmiotów, oferujących usługi społeczne, które są prowadzone przez jednostki sektora non-profit. Dotyczy to także usług zdrowotnych. Z najnowszego raportu GUS wynika, że ich liczba w roku 2016 w porównaniu do roku 2014 wzrosła o 20 procent.

Jednostki sektora non profit świadczą usługi w zakresie pomocy społecznej, opieki nad dziećmi, integracji zawodowej, edukacji, kultury i sportu, a także ochrony zdrowia.

W 2016 roku w Polsce działało prawie 113 tysięcy placówek świadczących usługi społeczne, 24 tysiące z nich, czyli ponad jedna piąta, była prowadzona przez jednostki non-profit.

Pomiędzy 2014 a 2016 rokiem liczba takich placówek zwiększyła się o ponad 5 procent, a ich udział w strukturze według sektorów o 0,7 p. proc. (z 20,8 do 21,5 procenta). Szczególnie dużą aktywność zaobserwowano w obszarze ochrony zdrowia, gdzie liczba placówek sektora non-profit zwiększyła się o prawie 20 procent. Największy udział organizacje non-profit mają w prowadzeniu hospicjów i oddziałów opieki paliatywnej, w roku 2016 wynosił on 36,3 procenta. Natomiast najmniejszy ich odsetek zanotowano wśród szpitali (zaledwie 1 procent).

Organizacje non-profit, które świadczyły usługi społeczne, osiągnęły w 2016 roku łącznie 13,8 mld zł przychodów, w tym 9,7 mld zł przypadło na organizacje prowadzące usługi zinstytucjonalizowane, a 4,1 mld zł – wyłącznie niezinstytucjonalizowane. Średnie roczne przychody przypadające na jedną organizację kształtowały się na poziomie 852,5 tys. zł dla ogółu organizacji świadczących usługi społeczne, ale połowa z nich osiągnęła nie więcej niż 101,8 tys. zł.

 

Pełny raport dotyczący roli sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016 znajduje się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl

 

Przeczytaj teraz