Raport OECD: spadła długość życia Polaków

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.01.2022

Przeciętna długość życia w Polsce w 2020 roku wyniosła 76,6 lat – o cztery lata mniej niż średnia w Unii Europejskiej. Spadła ona w latach 2019-2020 o 1,4 roku, na co wpływ miała pandemia Covid-19 – tak wynika z raportu  „State of Health in the EU: Poland – Country Health Profile 2021”.

Statystyczna długość życia w Polsce jest krótsza o 6,7 roku od życia w Norwegii. W porównaniu do średniej unijnej różnica ta wzrosła do 4 lat. Natomiast nadumieralność Polaków w roku 2020 była najwyższa w Europie.

Wśród przyczyn śmierci Polaków można wymienić choroby niedokrwienne serca – 11,1 procent, udary mózgu – 7 procent, Covid-19 –  6 procent, raka płuca – 5,6 procent, zapalenie płuc – 4,4 procent, raka jelita grubego – 3 procent, cukrzycę – 2,3 procent, choroby wątroby – 1,9 procent, raka piersi – 1,7 procent czy POChP – 1,6 procent.

Prawie połowa zgonów w Polsce spowodowana jest czynnikami behawioralnymi, takimi jak palenie tytoniu nadmierne spożywanie alkoholu i brak aktywności fizycznej. Jedna piąta Polaków jest otyła, jest to średnia wyższa niż w krajach unijnych.

Czytaj także: Raport Medicover: opieka zdrowotna to oszczędność dla pracodawców>>>

W ciągu ostatniej dekady wydatki na zdrowie w Polsce utrzymały się poniżej średniej UE, zarówno w przeliczeniu na mieszkańca, jak i jako udział w PKB. Pandemia Covid-19 spowodowała przekazanie dodatkowych środków dla sektora zdrowia.

Pieniądze na zdrowie wydawane są na opiekę stacjonarną, która stanowi 37 procent wszystkich wydatków, opiekę ambulatoryjną – 31 procent, produkty farmaceutyczne i wyroby medyczne – 22 procent, opiekę długoterminową – 7 procent oraz zaledwie 2 procent na profilaktykę.

Raport podkreśla także braki kadrowe w ochronie zdrowia i wskazuje, że Polska jest krajem o najmniejszej w Unii Europejskiej liczbie lekarzy na mieszkańca (2,4 na 1000 mieszkańców, podczas gdy średnia unijna to – 3,9).

Raport przygotowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Europejskie Obserwatorium Polityki Systemów Opieki Zdrowotnej (European Observatory on Health Systems and Policies) we współpracy z Komisją Europejską zawiera przegląd systemu opieki zdrowotnej w Polsce i stanu zdrowia Polaków, z uwzględnieniem czynników behawioralnych. Ze zrozumiałych względów ta edycja raportu skupia się szczególnie na wpływie pandemii na ochronę zdrowia.

Raport dostępny jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Raport OECD: konieczne jest racjonalne gospodarowanie pieniędzmi na zdrowie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.12.2018

Opublikowany pod koniec listopada 2018 raport „Health at a Glace: Europe 2018” Komisji Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wskazuje, że nawet 20 procent środków na opiekę zdrowotną można lepiej wykorzystać poprzez optymalizację wydatków.

Może to dotyczyć zakupu farmaceutyków czy finansowania świadczeń medycznych poprzez ocenę zastosowanych w nich technologii medycznych, a także zmniejszenia hospitalizacji pacjentów przewlekle chorych, którzy mogą być leczeni ambulatoryjnie.

Raport pokazuje, że średnia długość życia w Europie ciągle rośnie, ale wzrost ten został ostatnio spowolniony, poza tym nadal utrzymują się duże różnice tej długości w poszczególnych krajach.

Różnice wynikają także z wykształcenia – osoby z wyższym wykształceniem żyją dłużej. Na przykład średnio w całej UE 30-letni mężczyzna o niskim poziomie wykształcenia może spodziewać się, że będzie żył o 8 lat krócej niż osoby z wyższym wykształceniem.

–  O ile średnia długość życia w UE należy do najwyższych na świecie, to jednak nie powinniśmy spoczywać na laurach, ponieważ więcej osób można uratować, działając na rzecz promowania zdrowego stylu życia i walki z czynnikami ryzyka, takimi jak tytoń czy brak aktywności fizycznej. Nie do przyjęcia jest fakt, że każdego roku w Unii Europejskiej przedwcześnie umiera ponad 1,2 miliona osób, a można by tego uniknąć poprzez lepsze zapobieganie chorobom i bardziej skuteczne interwencje w zakresie opieki zdrowotnej – powiedział, komentując raport, Vytenis Andriukaitis , komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Raport podkreśla wagę profilaktyki i zapobieganiu chorobom. Wskazuje też na konieczność poprawy zdrowia psychicznego i zapobiegania chorobom psychicznym, które nie tylko mają konsekwencje społeczne, ale kosztują ponad 4 procent PKB w całej UE,  czyli ponad 600 mld euro.

Wzywa do zajęcia się takimi czynnikami ryzyka, jak palenie, alkohol i otyłość oraz  zapewnianie powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej.

Sprawozdanie opiera się na porównawczych analizach stanu zdrowia obywateli UE i wynikach systemów opieki zdrowotnej w 28 państwach członkowskich, 5 krajach kandydujących i 3 państwach EFTA .

Raport: „Health at a Glance 2018” można znaleźć tutaj >>>

 

Przeczytaj teraz