Będzie rejestr operacji naczyniowych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.11.2018

Celem powstania rejestru operacji  naczyniowych ma być zebranie rzetelnych informacji o liczbie operacji powtórnych i oszacowanie rzeczywistego zapotrzebowania na operacje naczyniowe oraz tym samym bardziej precyzyjne projektowanie budżetu przeznaczanego na tego typu operacje.

Rejestr pozwoli też na porównywanie poziomu szkoleń prowadzonych w różnych ośrodkach, co pozwoli podejmować decyzje odnośnie ich finansowania, na przykład dofinansowania słabszych ośrodków przez wyposażanie w lepszy sprzęt, kontraktowanie bardziej doświadczonych specjalistów, motywowanie lepszych ośrodków przez dotacje na badania i rozwój.

Zgodnie z projektem rejestr będzie prowadzony przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie.

Zespół zapewniający prowadzenie rejestru będzie odpowiedzialny również za analizowanie danych zgromadzonych w rejestrze. Będzie miał on zatem wpływ na opracowywane przez podmiot prowadzący rejestr wyniki analiz oraz wskaźniki bezpieczeństwa, skuteczności, jakości i efektywności rejestrowanych zdarzeń związanych z diagnostyką i terapią chorób naczyniowych. W skład zespołu wejdą co najmniej jeden lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej mający wiedzę i wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu zabiegów chirurgii naczyniowej, statystyk lub matematyk oraz przedstawiciel organizacji pacjentów.

Projekt określa sposób prowadzenia rejestru, usługodawców obowiązanych do przekazywania danych do rejestru oraz sposób i termin ich przekazywania, zakres i rodzaj danych oraz identyfikatorów przetwarzanych w rejestrze.

Czytaj także: Powstanie rejestr hipercholesterolemii rodzinnej>>>

Zobligowano podmiot prowadzący rejestr do takiego jego prowadzenia, aby gromadził on co najmniej 80 procent wymaganych informacji. Określenie sposobu osiągnięcia tego założenia pozostawiono poza regulacją (należy ono do podmiotu prowadzącego rejestr). W celu monitorowania jakości gromadzonych danych przewidziano audyt rejestru.

Dane gromadzone w rejestrze będą publikowane.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rejestru operacji naczyniowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 9 listopada 2018 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 26 listopada 2018 roku.

Przeczytaj teraz