OPIEKA PROFILAKTYCZNA NAD STARZEJĄCYM SIĘ PRACOWNIKIEM. BROSZURA DLA SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.06.2023

Partner Pracodawców Medycyny Prywatnej – Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera w Łodzi – przygotował broszurę: „Opieka profilaktyczna nad starzejącym się pracownikiem. Broszura dla służby medycyny pracy”.

Polska ma jeden z niższych wskaźni­ków aktywności zawodowej osób >50 r.ż. wśród krajów Unii Euro­pejskiej, a postępujący proces starzenia się społeczeństwa polskie­go i brak zwiększenia zatrudnienia w grupie wie­kowej >50 r.ż. przyniesie poważne skutki społeczno-ekonomiczne. Częstość występowania chorób przewlekłych (m.in. układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, nerwowego i układu ruchu, nowotworów, cukrzycy, problemów zdrowia psychicznego) narasta z wiekiem. Dlatego bardzo ważne jest zatrzymywanie pracowników na rynku pracy poprzez podejmowanie działań na rzecz zacho­wywania, a nawet wzmacniania ich zdolności do pracy.

System opieki profi­laktycznej nad pracującymi realizowany przez lekarzy medycyny pracy powinien zostać włączony do podmiotów realizujących kompleksowe działania prozdrowotne. Niniejsza broszura, opracowana w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, jest zasobem aktualnej wiedzy o problemach zdrowotnych i dobrych praktykach w opiece profilaktycznej nad starzejącymi się pracownikami oraz o możliwościach ich wspierania w środowisku pracy. 

Broszura dostępna jest tutaj.

Zachęcamy do lektury!

Przeczytaj teraz