Przesunięcie terminu wejścia w życie zmian w zakresie terapii środowiskowej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.03.2023

Projekt rozporządzenia dotyczący świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień przesuwa termin wejścia w życie wymagań dotyczących personelu realizującego opiekę środowiskową.

Chodzi o opiekę sprawowaną w ramach zespołu lub ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej I poziomu referencyjnego.

Termin przesunięty zostanie z 1 kwietnia 2023 roku na 1 kwietnia 2024 roku.

Projekt zakłada także zmianę terminu wejścia w życie przepisów dotyczących realizacji świadczeń wraz z realizacją obowiązku szkolnego w miejscu udzielania świadczeń w czasie roku szkolnego, w oddziale dziennym w Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziomu referencyjnego.

Nowy termin wejścia w życie tych przepisów to 1 września 2024 roku.

Raport MML i Medicover: dwie trzecie Polaków chrapie

Celem zmian jest zapewnienie placówkom dostatecznej ilości czasu na dostosowanie się do wymaganych warunków udzielania świadczeń, a pacjentom – gwarancji ciągłości oraz kompleksowości opieki w zakresie zdrowia psychicznego.

Zakłada się wejście w życie rozporządzenia z dniem 31 marca 2023 roku.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 14 marca 2023.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz