„Umiem Pomóc” – ruszyła ogólnopolska akcja, podczas której Grupa LUX MED uczy jak ratować życie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.10.2023

Do grona osób, które z pełną świadomością i dumą mogą powiedzieć „Umiem Pomóc” dołączy blisko pół tysiąca uczniów ze szkół w Świętochłowicach. Grupa LUX MED po raz jedenasty przeprowadzi szkolenia dla uczniów klas siódmych i ósmych, podczas których uczestnicy zyskują wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, dotycząca udzielania pierwszej pomocy i ratowania ludzkiego życia. Udział w akcji jest nagrodą dla miasta za zajęcie pierwszego miejsca w wyzwaniu Healthy Cities, również organizowanym przez Grupę LUX MED.

„Umiem Pomóc” to ogólnopolski projekt, którego celem jest edukacja uczniów, ale także wspieranie w pokonywaniu barier, w sytuacji gdy kluczowe znaczenie ma szybkie udzielenie pierwszej pomocy. Pierwsza edycja odbyła się w 2011 roku, a przez wszystkie lata przeszkolono ponad 6 500 uczniów ze szkół w całej Polsce. Głównym założeniem akcji jest efektywne nauczanie młodzieży umiejętności ratowania życia. Co roku kolejni uczniowie, pod okiem wykwalifikowanych ratowników z Akademii Ratownictwa Medycznego LUX MED, zapoznają się z zasadami prawidłowego przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także obsługi defibrylatora AED. To okazja dla młodych ludzi na zdobycie nowych, niezwykle ważnych umiejętności i oswojenia się z tematem, który może pomóc uratować niejedno ludzkie życie.

– Wszyscy powinni wiedzieć, jak należy się zachować, gdy spotykają się z sytuacją, w której niezbędne jest udzielenie pierwszej pomocy. W takich chwilach często decydująca jest szybkość i skuteczność działania. Młodzi ludzie nie mogą mieć oporów, kiedy należy udzielić pierwszej pomocy. Dlatego bardzo się cieszę, że od wielu lat ratownicy z Akademii Ratownictwa LUX MED przekazują zarówno praktyczną, jak i teoretyczną wiedzę uczniom. To najlepsza inwestycja w młodych ludzi – mówi Anna Rulkiewicz, Prezeska Grupy LUX MED.

Tegoroczna, 11. edycja akcji odbywa się w Świętochłowicach. Jest to nagroda dla miasta za zajęcie pierwszego miejsca w wyzwaniu Healthy Cities. Szkolenie obejmuje uczniów klas siódmych i ósmych. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice.

– Jako medycy wiemy, że podstawą udzielenia pierwszej pomocy jest praktyka, dlatego największy nacisk kładziemy na ćwiczenia, podczas których kursanci mogą własnymi rękami poczuć klatkę piersiową i nauczyć się resuscytacji. Na wykładzie uczymy, że każda pomoc może uratować ludzkie życie i nigdy nie należy się wahać, czy jej udzielić – podkreśla Jakub Rychlik, ratownik Akademii Ratownictwa Medycznego LUX MED, szkoleniowiec.

Pedagodzy podkreślają, że nauki i praktyki dotyczącej pierwszej pomocy nigdy za wiele.

– W przypadku gdy znajdujemy się w sytuacji zagrożenia życia – każda pomoc się liczy. Ta pierwsza jest najważniejsza. Dlatego młodzież już w wieku 14-15 lat powinna znać te podstawy. Uczniowie uczą się tego wprawdzie na zajęciach z „Edukacji dla bezpieczeństwa”, ale fachowa pomoc ratowników medycznych jest w stanie najlepiej przekazać te umiejętności, którymi powinni się posługiwać w sytuacji zagrożenia zdrowia czy życia. Jest to jak najbardziej konieczne, bo życie nas nie oszczędza i umiejętność dobrego, pozytywnego zadziałania w sytuacjach zagrożenia jest wielkim skarbem. I te zajęcia i ćwiczenia mają, w takich sytuacjach, ułatwić młodzieży udzielenie najpotrzebniejszej pomocy i to jest cel główny, aby tego ich nauczyć – powiedział Marek Planta, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Świętochłowicach.

Grupa LUX MED zapewniła uczniom nie tylko aktualną wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy, ale także przekazała placówkom odpowiednie materiały szkoleniowe, które przypominać mają o zasadach ratowania życia.

Przeczytaj teraz

Kampanie Grupy Lux Med: Umiem Pomóc, Healthy Cities

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.10.2021

Grupa Lux Med zainaugurowała 12 października 2021 dwie inicjatywy: kampanię „Umiem Pomóc”, czyli warsztaty dla młodzieży z udzielania pierwszej pomocy, oraz akcję „Healthy Cities”, w ramach której zachęcenie do ruchu i aktywności fizycznej łączy się z troską o środowisko naturalne. 

Inauguracja kampanii odbyła się w Białymstoku. 

Głównym celem kampanii „Umiem Pomóc” jest zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz praktyczna nauka ratowania zdrowia i życia. W trakcie zajęć lekarze i ratownicy medyczni z wieloletnim doświadczeniem ćwiczą z nastolatkami zasady przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, uczą obsługi defibrylatora AED oraz pokazują prawidłowy schemat postępowania w sytuacji zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia. 

-Ten rok jest dla nas wyjątkowy, bowiem realizujemy już 10. edycję akcji „Umiem Pomóc”, która każdego roku odbywa się w innym regionie Polski. Bardzo się cieszymy, że dziś jesteśmy w Białymstoku, gdzie eksperci Akademii Ratownictwa Lux Med przeprowadzają w szkołach zajęcia, dzięki którym młodzież ma okazję nie tylko poznać, ale co ważniejsze przećwiczyć zasady udzielania pierwszej pomocy – mówiła Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med podczas inauguracji kampanii.  

-Ideą całego przedsięwzięcia jest nie tylko przekazanie nastolatkom wiedzy, ale także zbudowanie w nich świadomości na temat konieczności reakcji, gdy są świadkami sytuacji nagłego zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia. Próba podjęcia akcji ratunkowej powinna stać się naturalnym odruchem każdego z nas. Im więcej osób zostanie przeszkolonych – właśnie już w wieku szkolnym – tym większe jest prawdopodobieństwo, że nie przejdą obojętnie, obok poszkodowanego tylko udzielą pomocy– dodaje Mariusz Pacałowski, dyrektor merytoryczny Akademii Ratownictwa Lux Med. 

„Umiem Pomóc” to nie jedyna inicjatywa realizowana obecnie przez Grupę Lux Med na Podlasiu. W ramach Healthy Cities, czyli wyzwania, które miało na celu zmotywować Polaków do zwiększenia aktywności fizycznej, dzięki krokom wykonanym przez mieszkańców województwa podlaskiego w Nadleśnictwie Dojlidy zostaną nasadzone 2 ha lasu.  

Zadanie uczestników wyzwania było proste – jak najwięcej się ruszać. Kroki wykonane w trakcie chodzenia, biegania, tańczenia były zliczane za pomocą specjalnej aplikacji. W zamian za aktywność fizyczną, Grupa Lux Med. zadeklarowała nasadzenie aż 300 tysięcy drzew, czyli około 50 ha lasów w całej Polsce. W ciągu miesiąca uczestnicy ze wszystkich województw „wychodzili” aż 375 milionów kroków. To równowartość 280 tysięcy kilometrów, czyli siedmiu okrążeń Ziemi. 

-Wyzwanie Healthy Cities to pierwsza, tak szeroko zakrojona inicjatywa ekologiczna Grupy Lux Med. Jak dobrze wiemy, jakość środowiska ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. W projekcie Healthy Cities chcieliśmy pokazać, że każdy może działać – to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze zdrowie i za to,  w jakim stanie przekażemy planetę przyszłym pokoleniom – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, która posadziła pierwsze drzewo z puli przeznaczonej dla Nadleśnictwa Dojlidy.  

Sadzenie zadeklarowanych 50 hektarów lasów we wszystkich województwach zaplanowane jest na październik i listopad 2021. W ramach akcji posadzonych zostanie aż 12 gatunków drzew: sosna, buk, dąb, brzoza, olsza, świerk, modrzew, grab, jodła, wiąz, lipa i jawor. W zależności od lokalizacji nasadzeń i typu siedliska, wybrane zostały gatunki, które będą miały najlepsze warunki wzrostu na danym obszarze.  

Obydwie inicjatywy – choć na pierwszy rzut oka różne – łączy troska o młodych – o to, w jakie umiejętności zostaną wyposażeni i jakie będzie ich otaczało środowisko naturalne. Niezależnie od zmieniających się trendów zdrowie (swoje i innych) zawsze będzie ważne, dlatego warto o nie dbać na wszystkie możliwe sposoby. 

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w przepisach dotyczących kursów pierwszej pomocy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.09.2019

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Projekt liberalizuje między innymi przepisy dotyczące składu komisji egzaminacyjnej oraz weryfikacji uprawnień ratownika.

Dotychczas obowiązujące przepisy nakładały obowiązek zapewnienia w składzie komisji egzaminacyjnej przynajmniej dwóch lekarzy: konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej lub wskazanego przez niego lekarza systemu – jako przewodniczącego komisji a także innego lekarza – jako jej członka.

Powodowało to znaczne ograniczenia dla organizatorów egzaminów ze względu na istotne braki lekarzy posiadających specjalizację wymaganą dla lekarzy systemu, jak i koszty ich wynagrodzenia.

Projekt daje możliwość zastąpienia lekarzy przez inne osoby wykonujące zawód medyczny w systemie PRM, a także przez samych ratowników z jednostek współpracujących z systemem.

Projekt rozporządzenia wprowadza też nowy wzór zaświadczenia o uzyskaniu tytułu ratownika, uwzględniający sytuację, w której przystąpienie do egzaminu z kwalifikowanej pierwszej pomocy nie jest poprzedzone kursem. Dotyczy to osób zatrudnionych w jednostkach współpracujących z systemem, posiadających zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu.

Zaświadczenie jest wydawane na okres 3 lat i po upływie tego okresu, osoby zatrudnione w tych jednostkach mają możliwość przystąpienia do egzaminu, celem odnowienia uprawnień, bez konieczności ponownego odbywania kursu.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie nie przewidywało odrębnego wzoru zaświadczenia dla tych osób.

W projekcie uchylono obowiązek wyposażenia sali ćwiczeń w szynę wyciągową, gdyż nie jest ona używana w trakcie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i nie jest na wyposażeniu jednostek współpracujących z systemem.

Czytaj także: Rozwiązania telemedyczne to sposób na efektywność ochrony zdrowia>>>

Doprecyzowano zakres danych dotyczących dokumentacji prowadzonej przez organizatorów kursu. Umożliwi to weryfikację zgodności informacji podawanych przez podmiot prowadzący kurs ze stanem rzeczywistym, na użytek kontroli prowadzonej przez wojewodę oraz uporządkuje prowadzoną dokumentację.

Umożliwiono również prowadzenie zajęć przez lekarzy systemu, pielęgniarki systemu oraz ratowników medycznych wykonujących zawód we wszystkich jednostkach systemu PRM. Dotychczas taka możliwość dotyczyła tylko osób wykonujących zawód w zespołach ratownictwa medycznego, a pozbawione jej były osoby wykonujące zawód w szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 26 września 2019.

Uwagi do projektu można przekazywać do 4 października 2019 roku.

Przeczytaj teraz

Będzie liberalizacja przepisów w zakresie kursów pierwszej pomocy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.07.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy liberalizuje wymagania dotyczące składu komisji egzaminacyjnej oraz weryfikacji uprawnień ratownika.

W projekcie rozporządzenia, z uwagi na trudności w zapewnieniu w składzie komisji egzaminacyjnej lekarzy, zliberalizowano wymagania w tym zakresie. Dotychczas obowiązujące przepisy powodowały konieczność zapewnienia w składzie komisji egzaminacyjnej przynajmniej dwóch lekarzy: konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej lub wskazanego przez niego lekarza systemu – jako przewodniczącego komisji a także innego lekarza – jako jej członka.

Powodowało to znaczne ograniczenia dla organizatorów egzaminów ze względu na braki lekarzy posiadających specjalizację wymaganą dla lekarzy systemu, jak i koszty ich wynagrodzenia.

Projekt umożliwia więc zasiadanie w komisji egzaminacyjnej również innym osobom wykonującym zawód medyczny w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, które zastąpią lekarzy w tym zakresie, a także samym ratownikom z jednostek współpracujących z systemem.

Projekt wprowadza też nowy wzór zaświadczenia o uzyskaniu tytułu ratownika, uwzględniający sytuację, w której przystąpienie do egzaminu z kwalifikowanej pierwszej pomocy nie jest poprzedzone kursem.

Dotyczy to osób zatrudnionych w jednostkach współpracujących z systemem, których zaświadczenie utraciło ważność.

Czytaj także: Będą nowe przepisy dotyczące badań kierowców>>>

Zaświadczenie jest wydawane na 3 lata i po upływie tego okresu, osoby zatrudnione w tych jednostkach mają możliwość przystąpienia do egzaminu, celem odnowienia uprawnień, bez konieczności ponownego odbywania kursu.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie nie przewidywało odrębnego wzoru zaświadczenia dla tych osób.

Uwagi do projektu można przekazywać do 20 sierpnia 2019 roku.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 23 lipca 2019.

Przeczytaj teraz

Medicover szkoli w zakresie pierwszej pomocy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.09.2018

Ewakuacja z płonącego budynku, atak terrorystyczny, wypadek w warsztacie stolarskim, zatrzymanie akcji serca, krwotoki i rany, oparzenia, złamania, amputacje urazowe czy współpraca ze służbami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To tylko niektóre z zadań, z którymi zmierzyli się uczestnicy 11. edycji zawodów w zakresie udzielania pierwszej pomocy „Bezpieczna Firma”, organizowanych przez Akademię Ratownictwa Medicover.

Tylko w 2017 roku doszło w Polsce do 32,7 tysiąca wypadków komunikacyjnych, a statystycznie tylko w 15 na 100 przypadków poszkodowanym udzielana jest pierwsza pomoc. Ponad 40 procent z nas deklaruje, że było w przeszłości świadkiem wypadku drogowego, choć pod względem liczebności zdarzenia komunikacyjne znajdują się dopiero na czwartym miejscu – za wypadkami w domu, przy pracy i w miejscu nauki. Prawdopodobieństwo, że znajdziemy się w sytuacji, w której konieczne będzie udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej jest bardzo wysokie. Dlatego ogromne znaczenie mają wiedza i praktyczne umiejętności ratownicze. Wiedzą o tym organizatorzy Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym „Bezpieczna Firma”, których tegoroczna edycja zgromadziła blisko 40 zespołów z całej Polski.

– Prawdopodobieństwo, że jako uczestnicy lub obserwatorzy wypadku staniemy przed koniecznością udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy jest bardzo wysokie (blisko co druga osoba deklaruje, że była w przeszłości świadkiem wypadku drogowego). Podczas mistrzostw „Bezpieczna Firma” odwzorowujemy realne sytuacje, z którymi każdy z nas może się spotkać w codziennym życiu czy pracy. Realizmu dodaje im charakteryzacja, scenografia, sprzęt ratowniczy oraz współpraca z profesjonalnymi służbami. To wszystko pozwala uczestnikom sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w warunkach kontrolowanego stresu, pod okiem instruktorów ratownictwa – mówi Ireneusz Urbanke, kierownik Pogotowia i Hotline Medicover.

– Jak pokazują statystyki, blisko 15,9 tysiąca osób zostało poszkodowanych tylko w wypadkach przy pracy w pierwszym kwartale 2018 roku. Dlatego szkolenia z pierwszej pomocy mogą być profilowane pod potrzeby konkretnych grup odbiorców – w tym pracowników z branż szczególnie narażonych na urazy, jak budownictwo, wytwórstwo przemysłowe czy logistyka. Zaangażowanie pracowników w profesjonalne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy jest kluczowym elementem budowania świadomości społecznej – dodaje ekspert Medicover Polska.

Realizowany od 2006 r przez Akademię Ratownictwa Medicover projekt „Bezpieczna Firma” jest elementem działań edukacyjnych, mających na celu propagowanie profilaktyki i edukacji zdrowotnej oraz inicjatyw zwiększających bezpieczeństwo życia i zdrowia wśród pracowników, klientów oraz społeczności lokalnych. Niezwykle ważne w szkoleniu są ćwiczenia i praktyka, które pozwalają uczestnikom odnaleźć się w realnych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Dlatego organizatorzy mistrzostw szczególną uwagę uczestników skupiają na szybkim i efektywnym niesieniu pomocy.

W tym roku na podium „Bezpiecznej Firmy” stanęły zespoły z McKinsey EMEA Shered Services sp. z o.o. (I miejsce), TI Poland sp. Z o.o. Wieprz (II miejsce) oraz Gillette Poland International sp. Z o.o. (III miejsce).

Przeczytaj teraz