Profilaktyka jako najlepszy sposób na długie życie w zdrowiu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.07.2023

Według raportu Medicover „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2022” ponad 50 proc. pracowników korzysta z konsultacji profilaktycznych – to dwa razy więcej w porównaniu do ogólnej populacji w Polsce[1]. Doświadczenia pandemii COVID-19 oraz rosnąca świadomość społeczna sprawiają, że pacjenci coraz częściej stawiają na profilaktykę jako najlepszy sposób na długie życie w zdrowiu. 

Według danych z raportu „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2022” w 2021 roku pacjenci otoczeni opieką medyczną Medicover przebywali średnio o prawie pięć dni krócej na zwolnieniu lekarskim w porównaniu do populacji. Krótsza nieobecność w pracy to zysk na pracodawców, według Raportu Medicover w 2021 r. wyniósł on 1245 zł rocznie na każdym pracowniku.

– Medicover, by wspierać pracodawców w obszarze polityki HR i budowania zaangażowania zespołu, stworzył koncept „Zdrowej Firmy”, który obejmuje wszystkie obszary zdrowia według definicji WHO – fizyczne, psychiczne i społeczne. Dzięki kompleksowemu podejściu do benefitów pracowniczych pracodawcy lepiej dbają o pracowników, ich zdrowie psychiczne, jak i fizyczne oraz relacje międzyludzkie, które wpływają na atmosferę w pracy. W konsekwencji dobra i dopasowana opieka medyczna generuje oszczędności dla firmy związane z mniejszą absencją pracowników czy nieefektywną obecnością w pracy, czyli prezenteizmem[2]​ – wylicza lek. Agnieszka Motyl, Dyrektor Działu Jakości i Standardów Medycznych w Medicover.

Inwestycja w zdrowie się opłaca

Twórcy raportu Medicover poszli o krok dalej i wyliczyli także ile kosztują pracodawców konkretne problemy zdrowotne. Na potrzeby opracowania wybrano siedem najczęściej występujących schorzeń, głównie chorób przewlekłych: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, bóle pleców, bóle głowy, astma i alergia oraz choroba układu pokarmowego, a także grupa chorób ostrych – infekcje układu oddechowego. Dane następnie porównano z danymi pacjentów ZUS. I tak, koszt absencji oraz prezenteizmu wskutek nadciśnienia tętniczego na jednego pracownika pod opieką Medicover był 4,7 razy niższy niż w przypadku przeciętnego pracownika w Polsce, a cukrzycy aż siedem razy[3].

– Współczesne podejście do opieki medycznej to przede wszystkim zapobieganie problemom zdrowotnym, bez względu na to, czy dotyczy to chorób cywilizacyjnych, czy sezonowych infekcji. Dbanie o zdrowie to proces, który obejmuje regularne badania profilaktyczne, właściwe odżywianie, higienę snu, unikanie używek i stresu oraz sport. Na przykład dzięki regularnej aktywności fizycznej nie tylko dbamy o swój wygląd i samopoczucie, ale przede wszystkim o zdrowie i budujemy odporność, także tę mentalną – tłumaczy ekspertka.

W Medicover w sprawnym i trafnym doborze działań profilaktycznych pomaga Standard Profilaktyki Medicover. Zestawienie to obejmuje listę zaleceń dla dorosłych kobiet i mężczyzn, dzieci, a także kobiet ciężarnych i planujących ciążę. Rekomendacje dla poszczególnych grup pacjentów są dostępne w formie tabeli, z licznymi przypisami i objaśnieniami ułatwiającymi personelowi medycznemu przeprowadzanie konsultacji. Dokument, którego pierwsza wersja powstała dekadę temu, obejmuje wytyczne przygotowywane zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną, zatwierdzane przez członków Rady Naukowej Medicover.

Cyfryzacja wsparciem procesu profilaktyki

Rozwój profilaktyki wspiera również cyfryzacja usług medycznych. Medicover także w tym obszarze może pochwalić się wieloma osiągnięciami.

– W czasach wielu wyzwań, z którymi mierzy się obecnie cały sektor ochrony zdrowia, jak m.in. wydłużenie sezonu infekcyjnego, telemedycyna i nowe technologie w znacznym stopniu ułatwiają dostęp do usług medycznych. W Medicover, mając już za sobą lata doświadczeń w obszarze rozwoju cyfryzacji systemu medycznego, nadal jesteśmy aktywnie zaangażowani we wprowadzanie nowych rozwiązań, które będą wsparciem w pracy dla lekarzy i pozostałego personelu medycznego – podkreśla lek. Agnieszka Motyl.

Firma jako pierwsza w Polsce 15 lat temu uruchomiła m.in. usługę zdalnego zamawiania recept, a w 2012 r. przełomowe, jak na owe czasy i uwarunkowania rynkowe, narzędzie, jakim był czat z lekarzem pierwszego kontaktu online. Od tego czasu wdrożono m.in. czaty z lekarzami innych specjalizacji oraz wideokonsultacje i teleporady, platformę obsługi pacjenta – portal i aplikację mobilną Medicover OnLine, a ostatnio StrefaAptek.pl. Obecnie firma skupia się na testowaniu rozwiązań m.in. do zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjentów z chorobami przewlekłymi, jak również narzędzi wspierających lekarzy w diagnostyce i leczeniu dzięki wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji.

***

O raporcie

Raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2022” to kompleksowa analiza stanu zdrowia populacji pracowników znajdujących się pod opieką Medicover Sp. z o.o., opisująca główne problemy zdrowotne i czynniki wpływające na absencję chorobową. Istotną częścią raportu jest uaktualniana kalkulacja kosztów, jakie ponoszą pracodawcy z powodu wybranych chorób pracowników. W 2022 roku ukazała się ósma edycja raportu. Eksperci Medicover przeanalizowali dane za okres 2019-2021 dotyczące 471 081 osób w przedziale wiekowym 20-65 lat. Raport obejmuje wyniki pracowników produkcyjnych, w tym pracujących zmianowo, biurowych, pracujących mobilnie oraz osób na stanowiskach decyzyjnych. W przygotowaniu raportu wykorzystano również ogólnodostępne analizy ZUS i GUS.

Raport pokazuje rzetelny obraz głównych problemów zdrowotnych i czynników wpływających na absencję chorobową, zawiera informacje o zagrożeniach dla zdrowia, którym można zapobiegać, aby nie stały się przyczyną poważnych chorób w przyszłości. Autorzy przybliżają także, jak okres pandemii COVID-19 wpłynął na zdrowie pracowników.

Do analizy ekonomicznej wybrano najczęstsze problemy zdrowotne występujące wśród pracowników. Należą do nich choroby przewlekłe: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, bóle pleców, bóle głowy, astma i alergia oraz choroby układu pokarmowego, a także grupa chorób ostrych – infekcje układu oddechowego. Następnie przeprowadzono standaryzację populacji według wieku, co pozwoliło na porównanie populacji Medicover do populacji ubezpieczonych w ZUS. Wówczas obliczono koszty absencji i nieefektywnej obecności w pracy dla pracowników pod opieką Medicover oraz ogólnej populacji ubezpieczonych w ZUS. Uzyskane wyniki przedstawiają koszty danej choroby ponoszone przez pracodawcę na jednego statystycznego – a nie tylko chorego – pracownika.


[1] Raport Medicover „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2022”

[2] Tamże

[3] Tamże

Przeczytaj teraz