Pracodawca może kontrolować trzeźwość pracowników

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.02.2023

21 lutego 2023 weszło w życie rozporządzenie dotyczące badań na obecność alkoholu u pracowników. Jest to związane ze zmianami w Kodeksie pracy, które umożliwiają pracodawcom przeprowadzenie takich kontroli.

Rozporządzenie określa warunki i metody przeprowadzania przez pracodawcę oraz przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego lub zlecanych przez ten organ badań na obecność w organizmie pracownika alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu.

Raport Pracodawców RP na temat profilaktyki zdrowotnej

Mówi także o sposobach dokumentowania badań oraz zawiera wykaz środków działających podobnie do alkoholu. Zgodnie z treścią rozporządzenia do takich środków należą opioidy, amfetamina i jej analogi, kokaina, kannabinoidy oraz beznodiazepiny.

Dokument określa także, co powinien zawierać protokół z przeprowadzenia takich badań.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 20 lutego 2023 roku (poz. 217).

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz