Regularna profilaktyka zwiększa szansę na wczesne rozpoznanie nowotworów ginekologicznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.09.2023

W ciągu zaledwie 6 miesięcy u co trzeciego pacjenta objętego Programem Profilaktyki i Opieki Onkologicznej Medicover potwierdzono chorobę nowotworową, a następnie skierowano na szybką ścieżkę leczenia. Szybsza diagnoza to większe szanse na życie – przypomina dr n. med. Patryk Poniewierza, Dyrektor działu medycznego Medicover, ekspert w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi.

W Polsce liczba chorych na nowotwory, potocznie nazywane rakiem, od dawna utrzymuje się na wysokim poziomie. Dodatkowo pandemia COVID-19 doprowadziła do zaburzenia funkcjonowania opieki onkologicznej. Uświadomiła także, że profilaktyka chorób nowotworowych jest równie ważna jak czas ich leczenia.

Wrzesień miesiącem świadomości o nowotworach ginekologicznych

Według danych z Krajowego Rejestru Nowotworów w naszym kraju na raka w 2020 r. zmarło ponad 45 000 kobiet, z czego aż co trzecia na nowotwory ginekologiczne1. Wśród tych najczęściej diagnozowanych są: rak piersi, rak jajnika, rak trzonu macicy oraz rak szyjki macicy. 

– Rak szyjki macicy jest czwartą najczęstszą przyczyną zachorowalności (604 tys. nowych przypadków) i umieralności (342 tys. zgonów) z powodu nowotworów u kobiet na całym świecie. Polska, niestety, zajmuje ósme miejsce w Unii Europejskiej pod względem zachorowalności (2407 przypadków rocznie) i piąte (1569 przypadków) pod względem zgonów. Wskaźnik przeżyć 5-letnich wynosi 55,1% względem 65,5% (średnia dla krajów OECD – 34%) – mówi dr n. med. Patryk Poniewierza, Dyrektor działu medycznego Medicover.

Mimo to światowe raporty epidemiologiczne wskazują na systematyczny spadek zachorowalności i śmiertelności z powodu raka szyjki macicy w 49 krajach świata, w tym także w Polsce. Zjawisko to jest powiązane z dostępnością metod profilaktycznych: badań przesiewowych (cytologia, testy HPV – DNA) oraz szczepień.

Profilaktyka szansą na życie

Wbrew powszechnym opiniom, tylko niewielka część nowotworów to wynik wrodzonej skłonności genetycznej. W 70-80%2 za ich rozwój odpowiadają: nieprawidłowe nawyki żywieniowe, palenie papierosów, picie alkoholu, brak ruchu oraz niska zgłaszalność na badania profilaktyczne. Brak edukacji oraz promocji tzw. czujności onkologicznej sprawiają, że dla wielu pacjentek po prostu jest za późno na pomoc. 

– Profilaktyka, edukacja, zdrowa dieta i aktywność fizyczna – tylko tyle, a dla niektórych aż tyle, wystarczy, by nawet o 80% ograniczyć występowanie chorób przewlekłych, a chorób nowotworowych nawet o połowę. Na przykład, według niedawno opublikowanego na łamach JAMA Oncology międzynarodowego badania, występuje ścisły związek pomiędzy czasem i regularnością aktywności fizycznej a ryzykiem zachorowania na raka. Zgodnie z ustaleniami naukowców już cztery minuty dziennie intensywnego wysiłku zmniejsza ryzyko zachorowania nawet o kilkanaście procent3 – podkreśla dr n. med. Patryk Poniewierza oraz przypomina, że wcześnie wykryty nowotwór w większości przypadków jest uleczalny. 

Medicover od wielu lat wspiera kobiety w dbaniu o zdrowie i rozwija nowoczesne leczenie oraz profilaktykę ginekologiczną. W profesjonalnie wyposażonych gabinetach na terenie całego kraju pacjentki mogą wykonać badania, które są wykorzystywane w diagnostyce raka jajnika oraz profilaktyce i diagnostyce raka szyjki macicy.

– Od blisko dwóch lat w oferujemy możliwość wykonania cytologii płynnej LBC, która jest dokładniejsza i pozwala na większą wykrywalność zmian chorobowych względem klasycznej cytologii. Dodatkowo, przy okazji tego badania można wykonać także test w kierunku wirusa HPV. Pozwala to na kompleksową profilaktykę szyjki macicy, a także na szybkie diagnozowanie zmian nowotworowych – radzi ekspert.

Edukacja onkologiczna z Medicover

Równolegle do rozwijania portfolio usług świadczonych w centrach medycznych i klinikach, Medicover angażuje się w projekty i akcje edukacyjne podnoszące świadomość nt. nowotworów u kobiet.

Od 13 września do końca października Medicover wraz z miesięcznikiem „Twój STYL”, w ramach akcji edukacyjnej „Różowa wstążka”, będzie zachęcać kobiety do wykonywania badań profilaktycznych. Pacjentki mogą skorzystać z oferty specjalnej na badanie cytologii płynnej LBC z genotypowaniem HPV w centrach w całej Polsce. Firma jest także partnerem kampanii „Różowej Wstążki” z marką Estee Lauder.

Edukacja pacjentów mająca na celu zapobieganie wystąpieniu choroby nowotworowej oraz koordynacja procesu diagnostycznego w przypadku jej rozpoznania stoją także u podstaw opracowanego przez Medicover Programu Profilaktyki i Opieki Onkologicznej.

– Program opiera się na ośmiu filarach: dostępie do wiedzy, profilaktyce i badaniach przesiewowych, badaniach genetycznych, opiece Onko-Medi-Cover, diagnostyce objawów, leczeniu nowotworów, wsparciu psychologicznemu oraz opiece po leczeniu. Wszystkie osoby poszukujące informacji o nowotworach mogą skorzystać z bazy materiałów edukacyjnych dotyczących wykrywania raka, jego najczęstszych objawów, diagnostyki oraz mechanizmów powstawania nowotworów. Pacjenci mogą zapoznać się z zasadami profilaktyki nowotworowej i dowiedzieć się, jak zapobiec chorobom nowotworowym, dlaczego należy robić regularne badania przesiewowe, a także jak zahamować postęp już istniejącej choroby – tłumaczy dyrektor.

Do programu, który został zainicjowany z początkiem lutego 2023 r., wytypowano ponad 2700 pacjentów, z czego ponad 450 osób zakwalifikowano. W ciągu 6 miesięcy u prawie 30% potwierdzono chorobę nowotworową i skierowano na szybką ścieżkę leczenia onkologicznego.


Źródła:

  1. Krajowy Rejestr Nowotworów, dane za rok 2020. ↩︎
  2. Krajowy Rejestr Nowotworów, dane za rok 2020. ↩︎
  3. jamanetwork.com/journals/jamaoncology za Onkoserwis – doniesienia z zakresu onkologii – wrzesień 2023, https://www.zwrotnikraka.pl/onkoserwis-wrzesien-2023/. ↩︎

Przeczytaj teraz