Wydłużenie okresu przygotowania pilotażowego programu kardiologicznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.02.2023

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia wydłużony został do 31 marca 2023 roku etap organizacji programu pilotażowego dotyczącego opieki nad pacjentami w ramach sieci kardiologicznej.

Ma to na celu zawarcie umów z podmiotami, które będą realizatorami pilotażu. Z uwagi na konieczność zawarcia porozumień pomiędzy ośrodkami w sieci kardiologicznej umowy te  nie zostały jeszcze podpisane.

Wydłużenie czasu trwania etapu organizacji pilotażu umożliwi także zawarcie umów z większą liczbą podmiotów leczniczych, dotyczy to województw dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 24 lutego 2023.

Link do projektu>>>

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji.

Przeczytaj teraz