Coraz dłuższa jest lista pacjentów uprzywilejowanych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.06.2018

Od 1 lipca 2018 roku wydłuży się lista osób uprawnionych do otrzymania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Od tego dnia do tego grona dołączą świadczeniodawcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Stanie się to na mocy ustawy z 9 maja 2018 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2018 poz. 932), która wchodzi w życie właśnie 1 lipca 2018 roku.

Obecnie uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, zarówno szpitalnych jak i ambulatoryjnych poza kolejnością posiadają:
– Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
– Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci;
– Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
– Kobiety w ciąży;
– Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
– Świadczeniobiorcy do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

Natomiast prawo do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej posiadają Dawcy Przeszczepu.

Zgodnie z projektowaną nowelizacją ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, który kilka dni temu przyjęła Rada Ministrów, osobami uprzywilejowanymi mają także stać się żołnierze zastępczej służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych w latach 1949 – 1959.

Z przepisów wynika, że świadczenia osobom uprawnionym udzielane są w dniu zgłoszenia, a gdy nie jest to możliwe, wyznaczany jest inny termin poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 

Przeczytaj teraz

Żołnierze zatrudniani przymusowo z prawem do świadczeń poza kolejnością

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.06.2018

Żołnierze zastępczej służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych będą mogli korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością – tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, który przyjęła Rada Ministrów.

Chodzi o żołnierzy zastępczej służby wojskowej represjonowanych politycznie w latach 1949 – 1959.

Obecnie uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci, uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, kobiety w ciąży (od 01.01.2017), osoby do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017) a także działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017).

Osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepów.
Dawcy Przeszczepu mają prawo do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Natomiast prawo do korzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach posiadają Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci, kobiety w ciąży (od 1.01.2017), osoby do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 1.01.2017) oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017).

Przeczytaj teraz