Grupa Lux Med wśród największych firm „Listy 2000”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.01.2023

Grupa Lux Med znalazła się na 7 miejscu rankingu największych polskich firm za rok 2022, w kategorii – ochrona zdrowia. Ranking „Lista 2000”, przygotowywany jest przez „Rzeczpospolitą”. Przy tworzeniu rankingu brane były pod uwagę wyniki firmy w postaci przychodów ze sprzedaży osiągniętych w roku 2021.

Pierwsze miejsce w tej kategorii zajęła Grupa Kapitałowa Pelion SA, drugie – Grupa Neuca S.A., trzecie – Farmacol Katowice, a kolejne – Polska Grupa Farmaceutyczna SA, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma, Grupa TZMO, Urtica sp. z o.o., Bayer sp. z o.o. oraz Roche Polska sp. z o.o.

Firmy były oceniane także w kategoriach – budownictwo i materiały budowlane, dobra konsumpcyjne, transport, spedycja i logistyka, handel, motoryzacja, branża spożywcza, telekomunikacja i nowe media, paliwa, energia i wydobycie, branża chemiczna oraz opakowania, papier i szkło.

Wektor Serca dla Grupy Lux Med

Na pierwszym miejscu, w zestawieniu bez podziału na kategorie znalazł się Polski Koncern Naftowy Orlen GK S.A.

Przychody 2 tysięcy największych firm, ujętych w rankingu, wyniosły prawie 3 107 mld zł. Wszystkie zatrudniają ponad 2,5 mln osób.

W tegorocznym zestawieniu 999 firm to reprezentanci kapitału zagranicznego z prawie 50 procentowym udziałem w liczbie firm. Polskie przedsiębiorstwa prywatne w ujęciu liczbowym stanowią 35,9 procent firm.

Lista nie uwzględnia sektora finansowego, uczelni, szpitali oraz agencji rządowych.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa (od 2013 roku), która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat. Podczas pandemii COVID – 19 Grupa włączyła się aktywnie do walki o zdrowie i życie Polaków, wspierając sektor publiczny.

Lux Med najsilniejszą medialnie marką 2022

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 14 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Grupa Lux Med zatrudnia ponad 20 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Przeczytaj teraz