Barbara Kopeć: w raportowaniu chodzi o to właśnie, żeby firma była transparentna

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.12.2023

Diagnostyka S.A. od trzech lat przygotowuje raporty ESG, uznając ich wagę we współczesnym zarządzaniu firmą i wpływie raportowania na transparentność działalności spółki. Opublikowany niedawno raport za 2022 rok obejmuje takie obszary jak: ład korporacyjny, wpływ społeczny wewnątrz i na zewnątrz firmy, ślad węglowy i wpływ na środowisko naturalne. Autorką raportu jest Barbara Kopeć, Pełnomocnik zarządu ds. zarządzania projektami i ESG, którą poprosiliśmy o komentarz.

Dlaczego raportowanie ESG jest ważne?

Według mnie jest ważne, bo pokazuje sposób myślenia i działania spółki, zarówno w jej wnętrzu, jak i na zewnątrz. W Diagnostyce posługujemy się hasłem „Diagnostyka – więcej dla zdrowia”, naszą działalność opisują nie tylko liczby zawarte w corocznym raporcie finansowym. Raporty ESG pokazują wpływ spółki na rzeczywistość – na środowisko, w którym pracujemy, na ludzi – pracowników, pacjentów, kontrahentów, na szeroko rozumiany rynek usług medycznych i sposób ich świadczenia. 

Które aspekty wpływu na rzeczywistość uważa Pani za najważniejsze w przypadku Diagnostyki?

Mówimy o zrównoważonym rozwoju, dlatego warto pamiętać o wszystkich aspektach wpływu. Ja jestem szczególnie dumna z tego, że w 2022 roku udało się wprowadzić zmianę legislacyjną upoważniającą opiekunów medycznych do pobierania krwi. Nie od dzisiaj wiadomo, że wynik badania jest tak dobry, jak dobry jest pracownik, który pobiera materiał do badania. Najwięcej błędów, jakie pojawiają się w wynikach badań laboratoryjnych, to błędy przedlaboratoryjne, przede wszystkim nieprawidłowo pobrany materiał. Na rynku pracy brakuje osób mających uprawnienia do pobierania krwi – czynności te nazywane są flebotomią. Sytuacja ta wynika w dużej mierze z likwidacji szkół pomaturalnych, które kształciły techników analityki medycznej. Z naszej inicjatywy – Pracodawców Medycyny Praktycznej oraz Fundacji Opiekun Medyczny – udało się dokonać zmian w systemie edukacji i nadać przyszłym opiekunom medycznym uprawnienia w zakresie flebotomii. W 2022 roku przeprowadziliśmy dla tej grupy cykl webinarów o zasadach prawidłowego pobierania krwi, w których uczestniczyło ponad 1000 zainteresowanych. Rozpoczęliśmy także program praktyk dla uczniów szkół dla opiekunów medycznych w wybranych punktach pobrań Diagnostyki. Ustawa dopuszczająca opiekunów medycznych jako osoby mogące pobierać krew do badań wejdzie w życie w marcu 2024 roku. Zrównoważony rozwój, który jest raportowany i przedstawiany w raporcie ESG, kładzie duży nacisk na współpracę z podmiotami zewnętrznymi i na wywieranie realnego wpływu na minimalizowanie ryzyka w rozwoju spółki. Projekt poszerzania kadr medycznych uprawnionych do pobierania krwi do badań jest według mnie dobrym przykładem wywierania pozytywnego wpływu.

Zwróciłam uwagę w raporcie na bardzo drobiazgowe przeliczenie śladu węglowego wynikającego z jednego badania?

Precyzja w kalkulacji naszego śladu węglowego wzrasta z raportu na raport, ciągle to udoskonalamy. W przygotowaniu tego opracowania przydało się moje wykształcenie chemika. Postępując zgodnie z protokołem GHG, ślad węglowy liczymy w trzech zakresach: emisji bezpośrednio od nas zależnych, jak spalanie paliw płynnych, emisji wynikającej z najmu lokali i trzeciej – związanej z przetwarzaniem odpadów medycznych. Omówmy je kolejno. W naszej działalności transport materiału do laboratoriów odgrywa kluczową rolę, dlatego, aby ograniczyć wytwarzanie spalin, postawiliśmy na auta o najniższej emisji spalin (silniki spełniające normy Euro 5 i 6) oraz systematycznie wprowadzamy samochody o napędzie elektrycznym. Obecnie Diagnostyka posiada 25 takich samochodów, w następnym roku planowane jest dokupienie kolejnych 10. Kolejnym źródłem emisji jest energia elektryczna zużywana w naszych placówkach – tu skrupulatnie sprawdzamy czy i za ile możemy zakupić energię z odnawialnych źródeł energii. Największe nasze laboratorium w Warszawie przy ul. Jutrzenki korzysta wyłącznie z „zielonego” prądu. Elektryfikując flotę tworzymy także własne stacje ładowania, zwracając uwagę na to, skąd czerpiemy do nich prąd. Trudniejszym wyzwaniem są emisje związane z ogrzewaniem naszych lokalizacji – tak gaz ziemny, jak i węgiel zużywany przez ciepłownie to źródła kopalne i nasz wpływ na zmniejszenie zużycia ciepła możemy realizować tylko przez oszczędzanie energii. Najwięcej problemów w raportowaniu stwarza kalkulacja śladu węglowego w zakresie spalania odpadów, jeszcze jej nie ujawniamy w raportach – brakuje danych od samych spalarni – niemniej pracujemy nad uzupełnieniem tych informacji.

Działalność Diagnostyki jest ścisłe związana z wytwarzaniem określonej ilości odpadów, czy może Pani o tym więcej opowiedzieć?

Tak, nasza działalność opiera się na pobieraniu materiału do badań, jego analizie, a następnie utylizacji i moim zdaniem warto o tym rozmawiać oraz przyjrzeć się wszystkim etapom powstawania odpadów medycznych. Restrykcyjnie podchodzimy do identyfikacji odpadów medycznych, ich sortowania i przekazywania firmom utylizacyjnym, które je potem spalają. Zakres obowiązków wytwórcy odpadów stale się zwiększa. Nie mamy natomiast wpływu na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów medycznych i – wraz ze wzrostem liczby badań – ta ilość będzie się zwiększać. Odpady medyczne niebezpieczne stanowiły w 2022 roku 98% wszystkich wygenerowanych przez Diagnostykę odpadów.

Rozwój Diagnostyki S.A. mocno zależy od rozwoju usług informatycznych oferowanych pacjentom i kontrahentom, w tym lekarzom. Jak Pani ocenia tę część Waszej działalności?

Rynek e-commerce w naszej branży bardzo dynamicznie się rozwija, zwłaszcza od czasu pandemii. Możliwość zlecania badań przez pacjenta, a przede wszystkim odbiór wyników badań przez Internet, jest już właściwie standardem. Zdecydowana liczba naszych kontrahentów zleca badania i odbiera wyniki elektronicznie, co – poza przyśpieszeniem procesu analitycznego, ograniczeniem liczby pomyłek i błędów wynikających z przepisywania danych – zmniejsza również zużycie papieru, tonerów w drukarkach, a także ogranicza konieczność korzystania z transportu przez pacjentów i dowozu wyników do lekarzy. Sprzedaż badań w ramach e-commerce w 2022 roku wzrosła o 35% w stosunku do 2021 roku i o 173 % w stosunku do pandemicznego roku 2020.

Bardzo ważna jest ochrona danych medycznych. Jak Diagnostyka chroni swoje dane?

Wszystkie dane trzeba zabezpieczyć, co każda firma stara się robić przy użyciu dostępnych jej środków. Jednym z kluczowych projektów, nad którymi pracował pion IT w 2022 roku, było wdrożenie w firmie rozwiązania Fortinet Secure SD-WAN. Projekt ten wiązał się przede wszystkim z potrzebą modernizacji środowiska cyfrowego budowanego latami. Celem wprowadzenia nowego rozwiązania była poprawa wydajności infrastruktury, niezawodności usług, a przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Było to największe wdrożenie SD WAN w Polsce, przypadające na czas pandemii, i jedno z największych wyzwań informatycznych w Grupie Diagnostyka w 2022 roku.

Jeśli ktoś chciałby poznać szczegóły Waszego raportu, to jest on publiczny?

Tak, można go znaleźć na naszej stronie internetowej. W raportowaniu chodzi o to właśnie, żeby firma była transparentna. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do lektury.

Przeczytaj teraz