Przedstawiciel Pracodawców Medycyny Prywatnej na Europejskim Kongresie Samorządów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.05.2018

Tomasz Wachnicki (na zdjęciu – pierwszy z lewej), członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej i członek zarządu Air Liquide Polska, brał udział w debacie eksperckiej „Smog kontra zdrowie mieszkańców”, która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Samorządów.

Podczas dyskusji Tomasz Wachnicki poruszył szczególnie dwie kwestie – zanieczyszczenie powietrza w Krakowie i w okolicach oraz jego wpływ na satysfakcję życia mieszkańców, a także skutki zdrowotne tego zjawiska.

– Mówiłem o tym, że zanieczyszczenie powietrza ma bezpośredni wpływ na koszty ponoszone przez Narodowym Fundusz Zdrowia na leczenie pacjentów chorych na przykład na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Zaproponowałem aby przeanalizować koszty ponoszone na leczenie tej choroby w poszczególnych województwach i porównać je z poziomem zanieczyszczenia powietrza w tych regionach. Podkreśliłem, że jestem przekonany iż koszty na mieszkańca będą znacznie niższe na przykład w województwie zachodniopomorskim niż w małopolskim czy dolnośląskim – mówi Tomasz Wachnicki.

Przedstawiciel zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej uczestniczył w Europejskim Kongresie Samorządów na zaproszenie organizatora, którym był Instytutu Studiów Wschodnich,

Tematyka debaty dotyczącej smogu była niezmiernie szeroka i dotykająca wszystkich, w Polsce jest ona szczególnie aktualna, gdyż polskie miasta są w czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie.

Smog wpływa niekorzystnie na zdrowie będąc czynnikiem zwiększającym zachorowalność na choroby cywilizacyjne, w tym choroby dróg oddechowych jak np. POCHP czy choroby serca i układu krążenia.

– Wszyscy uczestnicy dyskusji byli zgodni, że aby ograniczyć wpływ smogu na nasze życie niezbędne jest współdziałanie organów administracji państwowej, samorządowej oraz nas samych,  jako że mamy realny  wpływ na poziom wytwarzanego smogu. Konieczne są zmiany systemowe, proaktywna polityka administracji dotycząca na przykład transportu ekologicznego oraz zmiana naszych codziennych zachowań i przyzwyczajeń. Środki wydatkowane na walkę ze smogiem i budowanie świadomego społeczeństwa będą miały odzwierciedlenie w mniejszej zachorowalności i ograniczeniu kosztów leczenia chorób przewlekłych będący konsekwencją zanieczyszczenia powietrza – wyjaśnia Tomasz Wachnicki.

W debacie brali także udział: profesor Andrzej Fal z Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych CSK MSWiA, Wojciech Feleszko z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Andrzej Guła, prezes zarządu Krakowskiego Alarmu Smogowego, Adam Furgalski, wiceprezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR oraz Stefano da Empoli, prezes włoskiego Instytutu na rzecz Konkurencyjności.

IV Europejski Kongres Samorządów odbył się pod koniec kwietnia 2018 w Krakowie.

 

 

Przeczytaj teraz