Jednolity tekst ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.04.2019

26 kwietnia 2019 w Dzienniku Ustaw RP opublikowany został jednolity tekst ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Tekst uwzględnia zmiany wprowadzone przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym z 3 lipca 2018, ustawę o dowodach osobistych z 6 grudnia 2018 oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 3 kwietnia 2019.

Ustawa określa zasady ustalania programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zasady uzyskiwania akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego oraz zasady sprawowania nad nim nadzoru, a także warunki i tryb uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym przystępowania i odbywania szkolenia specjalizacyjnego, a także organizacji i przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Ustawa nie dotyczy osób wykonujących zawody medyczne, dla których zasady uzyskiwania tytułu specjalisty określają przepisy regulujące wykonywanie tych zawodów.

Czytaj także: Jest nowy tekst ustawy o zawodzie fizjoterapeuty>>>

Z przepisów ustawy wynika między innymi, że program szkolenia specjalizacyjnego opracowuje zespół ekspertów powoływany przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W jego skład wchodzi konsultant krajowy w danej dziedzinie ochrony zdrowia albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie ochrony zdrowia nie powołano konsultanta krajowego, dwie osoby posiadające tytuł specjalisty w danej dziedzinie ochrony zdrowia lub legitymujące się dorobkiem naukowym i zawodowym w tej dziedzinie, zgłoszone przez konsultanta krajowego, przedstawiciel stowarzyszeń zrzeszających osoby wykonujące zawód w danej dziedzinie ochrony zdrowia, a także przedstawiciel CMKP. Program zatwierdza minister zdrowia.

Szkolenie specjalizacyjne może prowadzić podmiot, który uzyskał w tym zakresie akredytację, rejestr takich podmiotów prowadzi CMKP.

Osoba ubiegająca się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego składa w tej sprawie, za pomocą systemu SMK, wniosek do wojewody.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się dwa razy w roku: w terminie od 16 grudnia do 15 stycznia oraz w terminie od 1 czerwca do 30 czerwca.

Tekst jednolity ustawy dostępny jest na stronie www.dziennikustaw.gov.pl

 

 

 

Przeczytaj teraz

Łódź: foniatra w Centrum Medyceusz

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.03.2019

Od marca 2019 w poradni otolaryngologicznej, działającej w oddziale Centrum Medycznego Medyceusz przy ulicy Bazarowej w Łodzi, przyjmuje specjalista foniatra. Foniatra zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń narządu głosu.

Świadczenia foniatry są komercyjne. Poradnia otolaryngologiczna oferuje usługi zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Świadczenia w zakresie foniatrii przeznaczone są przede wszystkim dla osób pracujących głosem, czyli nauczycieli, aktorów, piosenkarzy czy studentów, a także osób, u których pojawiły się problemy z głosem, na przykład po operacji chirurgicznej.

Centrum Bazarowa oferuje usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, medycyny pracy, diagnostyki obrazowej (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, badania USG, RGT, mammografia i densytometria). Można tutaj także wykonać między innymi badania audiometryczne, spirometryczne, OCT/GDX, kolonoskopię, bronchoskopię, EEG i EMG.

Czytaj także: 15,6 mld zł można zaoszczędzić dzięki inwestycji w zdrowie pracowników>>>

W placówce działa także laboratorium diagnostyczne, dział rehabilitacji oraz szpital, który prowadzi oddziały chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej oraz chirurgii jednego dnia. Oferowane są zabiegi w zakresie medycyny estetycznej, transport medyczny i opieka długoterminowa.

Centra Medyczne Medyceusz to sieć prywatnych klinik medycznych w Łodzi. Pierwsze Centrum Medyczne Medyceusz założone zostało w 1999 roku. Pozostałe oddziały są zlokalizowane przy ulicach: Spornej, Herlinga-Grudzińskiego, Syrenki, oraz Limanowskiego.  Do sieci należy także przychodnia Kormed w Zgierzu.

Usługi placówek zarówno komercyjne jak i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wartość kontraktu wynosi ponad 8,2 mln zł.

Placówki prowadzi Centra Medyczne Medyceusz sp. z o.o. zarejestrowana w roku 2004 z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim. Prezesem spółki jest Anna Kusak.

 

Przeczytaj teraz