Prosta Spółka Akcyjna – nowe rozwiązanie dla przedsiębiorców

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.02.2019

Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, przyjęty przez Radę Ministrów proponuje nowy typ spółki kapitałowej – Prosta Spółka Akcyjna. Jej wprowadzenie ma ułatwić podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Ma także zwiększyć możliwości inwestycyjne polskich przedsiębiorców,  konkurujących z firmami działającymi na podstawie korzystniejszych przepisów w innych krajach.

Prowadzenie działalności w formie tej spółki ma ułatwić rozwój nowoczesnych przedsięwzięć, zwłaszcza korzystających z kapitału ludzkiego (np. z kreatorów i doświadczonych specjalistów) i innowacyjnych rozwiązań.

PSA ma konstrukcję nowoczesnej, niepublicznej spółki kapitałowej dostosowanej do współczesnej gospodarki, przeznaczonej przede wszystkim do prowadzenia innowacyjnych przedsięwzięć. Impulsem do jej stworzenia były problemy sygnalizowane przez tzw. startupy, czyli firmy najczęściej działające w obszarze innowacji.

Wprowadzając do obrotu gospodarczego nową spółkę, zdecydowano jednak, że nie będzie ona adresowana jedynie do firm typu startup, ale także do wszystkich innych inwestorów. Obecnie żadna z dostępnych form spółek nie odpowiada w pełni na wyzwania i potrzeby nowoczesnych przedsięwzięć gospodarczych. PSA łączy zalety innych spółek: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej i jawnej.

Podstawowe cechy prostej spółki akcyjnej to odejście od kapitału zakładowego na rzecz kapitału akcyjnego – wymagana minimalna wysokość  kapitału akcyjnego to 1 zł, możliwość elastycznego kształtowania struktury majątkowej spółki w oparciu o akcje niebędące częścią kapitału spółki, i znaczna swoboda wypłat z kapitału akcyjnego.

Rozwiązanie to oznacza także nowoczesny mechanizm ochrony wierzycieli przez wprowadzenie zakazu wypłat na rzecz wspólników, które zagrażałyby wypłacalności spółki, oraz obowiązek oszczędzania (chodzi o odpis 8 procent z zysku za dany rok na kapitał akcyjny), możliwość wniesienia do spółki jako wkładu pracy i usług – bez skomplikowanych i kosztownych wycen – na etapie rozpoczynania działalności (w praktyce część wspólników będzie mogła wnieść swoją pracę, tj. doświadczenie i kwalifikacje zawodowe lub usługi, a część kapitał  finansowy).

Rejestracja elektroniczna spółki będzie następowała w 24 godziny (za pomocą formularza), a w przypadku bardziej skomplikowanych przedsięwzięć możliwe będzie zawarcie umowy prostej spółki akcyjnej w formie aktu notarialnego.

Funkcjonowanie PSA ma być uproszczone między innymi przez szerokie wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w procesach decyzyjnych.

W spółce będzie można ustanowić radę dyrektorów (zamiast zarządu i rady nadzorczej), co zapewni usprawnienie procesów decyzyjnych, albo powołać jednoosobowy zarząd (nie ma obowiązku tworzenia rady nadzorczej). Będzie także możliwość szybkiej i nieskomplikowanej likwidacji PSA w razie niepowodzenia przedsięwzięcia lub przekształcenia jej w inną spółkę kapitałową.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 marca 2020 roku.

Przeczytaj teraz