Przedłużenie terminu na dostosowanie się do standardów anestezjologicznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.01.2023

Rozporządzenie ministra zdrowia, które weszło w życie 31 grudnia 2022 roku, przedłuża o rok termin dostosowania się przez podmioty lecznicze do standardu organizacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 16 grudnia 2016 roku podmioty lecznicze miały czas na dostosowanie się do tego standardu do 31 grudnia 2022.

Rozporządzenie przedłuża ten termin do 31 grudnia 2023 roku.

Wydłużenie terminu dostosowawczego postulowali Pracodawcy Medycyny Prywatnej, uzasadniając to koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów przez podmioty medyczne, w związku z dostosowaniem się do wymogów.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej interweniują w sprawie standardów anestezjologicznych

Dotyczą one między innymi powierzchni pokoi łóżkowych w szpitalach, wyposażenia placówek oraz kadry (mówią o posiadaniu przez placówki do najmniej czterech etatów lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii w przypadku placówek na pierwszym poziomie referencyjnym).

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 29 grudnia 2022 roku.

Przeczytaj teraz