Nowe świadczenia finansowane odrębnie w ramach sieci szpitali

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.04.2023

1 maja 2023 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia, które rozszerza wykaz świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (siedzi szpitali), nie objętych ryczałtem.

Świadczenia te będą finansowane odrębnie. Są to następujące świadczenia:

– wszczepienie pompy baklofenowej w leczeniu spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne,

–  leczenie zaburzeń słuchu za pomocą wszczepialnych protez słuchu,

– żywienie pozajelitowe w warunkach domowych – całkowite żywienie pozajelitowe,

– wszczepienie, przemieszczenie lub wymiana stymulatora nerwu błędnego,

– leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych w wieku 18-26 lat,

– leczenie udaru mózgu w oddziale udarowym.

– implantacja lub wymiana hydraulicznego zwieracza cewki moczowej.

– endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty – dotyczy tętniaków aorty piersiowej, brzuszno-piersiowej i brzusznej, tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe,

– dostęp naczyniowy w leczeniu nerkozastępczym,

-zabiegi witrektomijne,

-zabiegi związane z leczeniem jaskry,

-kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem z chorobą przewlekłą,

– opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika,

– opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy,

– opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na siatkówczaka lub chorobę von Hippel-Lindau (VHL).

Medicover łączy siły ze znaną marką klubów fitness i siłowni w Wielkopolsce

Wprowadzenie odrębnego rozliczania wskazanych świadczeń w ramach sieci szpitali, czyli rozliczania ich kosztów zgodnie z bieżącym sprawozdanym wykonaniem, umożliwi ich pozalimitowe finansowanie przez NFZ, jeżeli taka możliwość zostanie przewidziana w przepisach

W przypadku kompleksowej opieki nad pacjentem z chorobą przewlekłą umieszczenie jej w wykazie świadczeń finansowanych odrębnie jest konsekwencją wcześniejszego wyłączenia z ryczałtu systemu zabezpieczenia ogółu świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Brak  wyraźnego wskazania tych świadczeń w wykazie stwarzał wątpliwości co do sposobu ich finansowania.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 13 kwietnia 2023 (poz. 693).

Przeczytaj teraz