Mazowiecki Szpital Allenort zmienia się w Mazowiecki Szpital Mind Health

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.06.2022

Dawny Mazowiecki Szpital Allenort dołączył do sieci Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health, zarządzanej przez Centrum Medyczne Damiana. W wyniku zmiany właściciela placówka zaczęła funkcjonować pod nazwą Mazowiecki Szpital Mind Health.

Pierwszy pełnoprofilowy prywatny szpital psychiatryczny w Polsce zasili grono kilkunastu placówek medycznych, którymi Centrum Medyczne Damiana zarządza na terenie całej Polski. Modyfikacja nazwy szpitala stanowić ma wzmocnienie jego identyfikacji z Mind Health.

– Fuzja, w ramach której Centrum Medyczne Damiana przejęło w zarządzanie szpital i placówki terapeutyczne Allenort, jest bardzo ważnym momentem w historii całej polskiej psychiatrii. Pierwszy tego typu prywatny szpital w kraju dołączył do grupy placówek zarządzanych przez podmiot będący częścią Medicoveru, jednej z największych spółek funkcjonujących na polskim rynku zdrowia. Działając wspólnie jesteśmy w stanie skutecznie zwiększać nasze możliwości w świadczeniu profesjonalnych usług psychiatrycznych i psychoterapeutycznych, oferując pomoc jeszcze szerszej grupie pacjentów – podkreśla Marek Kubicki, członek zarządu Centrum Medycznego Damiana.

Jak dodaje:  – Zmiany zachodzące w naszym szpitalu psychiatrycznym skupiają się wyłącznie wokół jego nazwy oraz podmiotu zarządzającego. Wszyscy zatrudnieni przez nas pracownicy zachowali swoje posady oraz dotychczasowe stanowiska bez względu na dokonaną fuzję. Modyfikacjom nie ulega także zakres działań szpitala, świadczonych w nim usług oraz najwyższych standardów opieki medycznej, na które od samego początku kładziemy największy nacisk.

Centrum Medyczne Damiana (obecnie należące do grupy Medicover) istnieje od 1994 roku. Przez prawie 30 lat jego działalności stworzyło sieć kilkunastu placówek medycznych wraz ze Szpitalem Damiana. Od dwóch lat CMD rozwija także projekt Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health.

Mazowiecki Szpital Mind Health (wcześniej Allenort) im. prof. Antoniego Kępińskiego to pierwszy w Polsce prywatny szpital psychiatryczny, który swoim zakresem obejmuje wszystkie aspekty związane z opieką nad zdrowiem psychicznym. Pacjenci mogą zgłaszać się do niego 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Placówkę przygotowano z myślą o zachowaniu pełnej dyskrecji i intymności przez osoby korzystające z dostępnego w niej wsparcia.

Centrum Medyczne Damiana: nowe Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health w Toruniu

Przeczytaj teraz

Stosowanie przymusu bezpośredniego zgodnie z nowym rozporządzeniem

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.12.2018

Od 31 grudnia 2018 roku będzie obowiązywało rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi. Określa ono między innymi, co powinna zawierać karta przymusu bezpośredniego.

Karta taka obejmuje stwierdzenie zastosowania przymusu bezpośredniego, z uwzględnieniem jego rodzaju oraz przyczyny jego zastosowania, wskazanie czasu trwania przymusu bezpośredniego, w tym daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia jego stosowania, oraz uzasadnienie poszczególnych okresów jego przedłużania, opis przebiegu stosowania przymusu bezpośredniego, z uwzględnieniem wyników badań przeprowadzonych przez lekarza lub lekarza psychiatrę oraz skutków stosowania przymusu bezpośredniego dla zdrowia osoby, wobec której został zastosowany, a także imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby stosującej taki przymus.

Czytaj także: Nowe przepisy w sprawie przyjęcie do szpitala psychiatrycznego>>>

W karcie musi się znaleźć imię i nazwisko osoby zlecającej zastosowanie przymusu bezpośredniego, nadzorującej jego wykonanie, zatwierdzającej jego zastosowanie, podejmującej decyzję o zaprzestaniu jego stosowania, a także przedłużającej stosowanie przymusu bezpośredniego.

Dokumentacja musi zostać przekazana podmiotowi oceniającemu zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego.

Rozporządzenie określa sposób dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz sposób dokonywania oceny zasadności jego zastosowania, sposób przeprowadzania oceny stanu fizycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej a także rodzaje i wzory dokumentów stosowanych przy wykonywaniu tych czynności.

 

 

Przeczytaj teraz