Nowy zabieg w wykazie świadczeń gwarantowanych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.03.2023

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza do wykazu świadczeń gwarantowanych finansowanych ze środków publicznych zabieg embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych za pomocą wewnątrzworkowego urządzenia.

Zmianę tą wprowadza się w oparciu o rekomendację Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Jej celem ma być zwiększenie opcji terapeutycznych w zakresie dotyczącym wyboru metody leczenia tętniaka wewnątrzczaszkowego, finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Projekt proponuje także usunięcie w załączniku do rozporządzenia, określającego warunki realizacji świadczenia „Elektrochemioterapia (ECT) 00.971 Elektrochemioterapia – elektroporacja i podanie leku przeciwnowotworowego systemowo; 00.972 Elektrochemioterapia – elektroporacja i podanie leku przeciwnowotworowego miejscowo do zmiany nowotworowej” w części „Organizacji i udzielania świadczeń”, warunku posiadania udokumentowanego doświadczenia w stosowaniu elektrochemioterapii (ECT), którego wskaźnikiem jest wykorzystanie elektroterapii (ECT) w leczeniu przynajmniej 40 pacjentów rocznie – potwierdzonego przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej.

Prywatna opieka medyczna to istotny filar systemu ochrony zdrowia w Polsce

Decyzję o usunięciu wskazanego warunku, podjęto w oparciu o wniosek konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej oraz opinię Narodowego Funduszu Zdrowia

Z przekazanych informacji wynika, że warunek ten nie jest niezbędny dla realizacji tego świadczenia przez ośrodki o odpowiednich kompetencjach, a jego usunięcia może przyczynić się do zwiększenia dostępności do tego zabiegu.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 13 marca 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz