Wkrótce pilotaż dotyczący leczenia udarów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.10.2018

1 grudnia 2018 roku rozpocznie się program pilotażowy dotyczący leczenia szpitalnego polegającego na przeprowadzeniu zabiegu trombektomii mechanicznej w ostrej fazie udaru niedokrwiennego.

W pilotażu weźmie udział siedem placówek: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku oraz Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

Rozporządzenie ministra zdrowia określa, jakich pacjentów obejmie program pilotażowy, jakie wymagania formalne musi spełniać oddział neurologiczny o profilu lub z pododdziałem udarowym, pracownia hemodynamiki lub radiologii zabiegowej oraz oddział neurochirurgii. Określone są także wymagania dla personelu – lekarzy, pielęgniarek, technika elektroradiologii oraz dotyczące wyposażenia jednostki realizującej pilotaż w sprzęt i aparaturę medyczną. Określona jest także organizacja udzielania świadczeń. Realizator pilotażu musi opracować, wdrożyć i stosować sformalizowaną procedurę postępowania z pacjentami.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 11 października 2018 roku w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 16 października 2018 roku. Wejdzie w życie 1 grudnia 2018.

Przeczytaj teraz