Wideokonsultacje w Centrum Medycznym iMed24

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.03.2018

Centrum Medyczne iMed24 z Krakowa wprowadziło nowe usługi w zakresie wideokonsultacji. Są to usługi przeznaczone dla pacjentów abonamentowych. Wideokonsultacje są możliwe u lekarzy internistów, pediatrów oraz specjalistów medycyny rodzinnej.

Lekarze w trakcie wideokonsultacji mogą udzielić porady medycznej, zinterpretować wyniki badań, udzielić informacji na temat przyjmowanych leków, a nawet w uzasadnionych przypadkach wystawić skierowanie na badania lub konsultację (odbiór skierowania możliwy jest w Centrum Medycznym iMed24).

Lekarze mogą także zlecić pacjentowi odbycie wizyty stacjonarnej lub wezwać pogotowie oraz wystawić receptę (odbiór recepty w Centrum Medycznym iMed24).

Aby skorzystać z wideokonsultacji pacjenci z dowolnego miejsca łączą się z lekarzem poprzez autorską zabezpieczoną platformę informatyczną Comarch Concierge. Przed pierwszą wideokonsultacją pacjenci muszą odbyć przynajmniej jedną osobistą wizytę stacjonarną u danego lekarza, a dane do logowania uzyskują w recepcji iMed24.

Centrum Medyczne iMed24 zapisuje i przechowuje wideokonsultację (plik dźwiękowy bez obrazu) jako element indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.

Centrum Medyczne iMed24 funkcjonuje od 2012 roku. W placówce działa kilkanaście poradni specjalistycznych, w której przyjmuje ponad 80 lekarzy specjalistów. Placówka oferuje abonamenty medyczne oraz pakiety profilaktyczne. Usługi placówki są komercyjne.

Częścią iMed24 jest Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, w którym gromadzi się, przechowuje, przetwarza oraz analizuje dane z urządzeń pomiarowych, pozwalających na zdalny monitoring pacjentów. iMed24 jest jednym z pierwszych ośrodków na terenie Małopolski, który podpisał kontrakt z NFZ na usługi z zakresu zdalnych konsultacji medycznych.

Placówka oferuje także screening medyczny, czyli badania telemedyczne w miejscu pracy. Mogą to być profilaktyczne badania kardiologiczne, dietetyczne, dermatologiczne lub osteoporotyczne.

Centrum Medyczne iMed24 wchodzi w skład spółki Comarch Healthcare S.A. Przychodnia obsługuje pracowników Grupy Kapitałowej Comarch oraz  pacjentów komercyjnych (mieszkańców Krakowa i okolic). iMed24 mieści się przy ulicy Życzkowskiego 29.

Przeczytaj teraz