Grupa Lux Med pomogła 200 tysiącom uchodźców

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.04.2023

Od początku agresji Rosji na Ukrainę, czyli od 24 lutego 2023 roku, Grupa Lux Med pomogła ponad 200 tysiącom pacjentów z Ukrainy i zrealizowała dla nich ponad 360 tysięcy usług medycznych.

Firma zaoferowała bezpłatną pomoc medyczną we wszystkich 270 placówkach i 14 szpitalach. Personel placówek Grupy cały czas opiekuje się ukraińskimi uchodźcami, którzy potrzebują pomocy medycznej.  Pomoc możliwa jest dzięki finansowemu wsparciu właściciela Grupy Lux Med. firmy Bupa i działaniom Fundacji Lux Med im. dr Joanny Perkowicz.

W marcu 2022 roku Bupa przekazała 6 milionów funtów na rzecz pomocy uchodźcom, co pozwoliło rozszerzyć dotychczasowy zakres działań pomocowych i kontynuować je do dziś.

Wsparcie otrzymują także pracownicy sektora ochrony zdrowia, którzy po wojnie przybyli do Polski z Ukrainy. Do tej pory zatrudnienie znalazło 240 osób, są to lekarze, pielęgniarki, pozostały personel medyczny oraz pracownicy administracyjni, którzy otrzymali pełne wsparcie, także w kwestiach formalno-prawnych.

Grupa Lux Med pomogła 180 tysiącom uchodźców z Ukrainy

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa (od 2013), która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat.

Podczas pandemii Covid – 19 Grupa włączyła się aktywnie do walki o zdrowie i życie Polaków, wspierając sektor publiczny. Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 14 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Grupa Lux Med zatrudnia ponad 20 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Przeczytaj teraz

Grupa Lux Med pomogła 180 tysiącom uchodźców z Ukrainy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.02.2023

Mija rok od rosyjskiej agresji na Ukrainę. Według danych Straży Granicznej, do tej pory granicę polsko-ukraińską przekroczyło blisko 10 mln uchodźców. To głównie kobiety z dziećmi i osoby starsze. Wiele z nich, po przybyciu do Polski, szukało doraźnej pomocy medycznej lub musiało kontynuować leczenie.

Z pomocą przyszła Grupa Lux Med, która już w 24 godziny od wybuchu wojny zaoferowała uchodźcom pilną, bezpłatną pomoc medyczną we wszystkich swoich centrach medycznych i szpitalach. Do tej pory pomogła ponad 180 tysiącom osób, świadcząc ponad 320 tysięcy usług medycznych. Uruchomiła też program wsparcia zawodowego dla uchodźców – pracowników ochrony zdrowia z Ukrainy i zatrudniła już 240 z nich.

W marcu 2022 roku właściciel Grupy Lux Med– firma Bupa przekazała kwotę 6 milionów funtów na rzecz pomocy uchodźcom, co pozwoliło rozszerzyć dotychczasowy zakres działań pomocowych i kontynuować je do dziś. Działania realizowane są głównie przez Fundację Lux Med im. dr Joanny Perkowicz.

Lux Med i Bupa pomagają uchodźcom

-Atak Rosji na Ukrainę był dla wszystkich szokiem. W momencie gdy do Polski ruszyło morze uchodźców, ruszyła też fala wsparcia. Dziś nikt nie wie, kiedy skończy się wojna, ale z pewnością wiemy, że na dramat naszych wschodnich sąsiadów nie możemy pozostać obojętnymi – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Firma zaoferowała bezpłatną pomoc medyczną we wszystkich 270 placówkach i 14 szpitalach.

-Na prośbę wojewody zorganizowaliśmy punkt medyczny na Dworcu Centralnym w Warszawie, a następnie w Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK w Nadarzynie – największym centrum tego typu w Polsce. Uruchomiliśmy też centrum medyczne dla uchodźców w budynku Marriott w Warszawie, w którym zatrudnienie znalazł także personel z Ukrainy – mówi prezes Grupy Lux Med.

Jak dodaje, z perspektywy podmiotu leczniczego, poza kontynuacją leczenia chorób przewlekłych takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, epilepsja, przewlekłe choroby i bóle pleców, specjaliści Lux Med. leczący uchodźców wojennych, obserwują wzrost zapotrzebowania na porady psychologów.

-Trwająca już blisko rok wojna i przebywanie w stanie niepewności, z daleka od bliskich, czy też brak perspektyw na powrót powoduje, że widzimy u wielu stany depresyjne, przewlekłego lęku lub rezygnacji – mówi Anna Rulkiewicz.

Specjalny Program Wsparcia Medycznego i Zawodowego Grupy Lux Med dla uchodźców z Ukrainy składa się z trzech filarów: pomocy doraźnej, leczenia szpitalnego i rozwoju zawodowego. W ramach tego ostatniego elementu firma zaoferowała osobom, które przed wojną pracowały w branży medycznej m.in. wsparcie prawne i pomoc w uzyskaniu Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza, intensywną naukę języka polskiego czy szkolenia medyczne.

Nagrody dla Grupy Lux Med

Dotychczas Grupa Lux Med zatrudniła 240 osób – między innymi lekarzy, pielęgniarki i pozostały personel medyczny oraz pracowników administracyjnych, zapewniając pełne wsparcie, także w kwestiach formalno-prawnych.

Historie lekarzy, którym pomógł Lux Med:

-Jestem bardzo dumna z tego co robimy i mam przekonanie, że jako społeczeństwo dobrze zdajemy egzamin z człowieczeństwa – dodaje Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa (od 2013), która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat.

Podczas pandemii Covid – 19 Grupa włączyła się aktywnie do walki o zdrowie i życie Polaków, wspierając sektor publiczny. Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 14 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Grupa Lux Med zatrudnia ponad 20 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Grupa Lux Med Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego przez kolejne lat

Przeczytaj teraz