Wymagania dla OAIT obowiązkowe za 3 lata

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.11.2018

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii wydłuża termin dostosowania oddziałów do wymagań o 3 lata.

Chodzi o wymagania dotyczące rozdzielności oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii dla dorosłych i dzieci oraz utrzymania kwalifikacji personelu medycznego.

Zawarty w obecnie obowiązujących przepisach termin dostosowania do standardów upływa 31 grudnia 2018, natomiast projekt rozporządzenia wydłuża go do 31 grudnia 2021 roku.

Z uzasadnienia projektu wynika, że taka zmiana jest podyktowana zróżnicowanym poziomem wyposażenia oddziałów oraz zabezpieczenia personelu medycznego, co „powoduje zagrożenie braku spełnienia przez podmioty lecznicze określonych w rozporządzeniu wymagań”, a „przyjęcie zaproponowanego rozwiązania pozwoli na kontynuację działań dostosowawczych w tym zakresie”.

Rozporządzenie ma wejść w życie 30 grudnia 2018. Uwagi do projektu można przekazywać do 27 listopada 2018.

Przeczytaj teraz