Enel-Med: nowa marka Enel-Senior źródłem przychodów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.04.2018

Grupa Kapitałowa Enel-Med stworzyła nową markę Enel-Senior dedykowaną opiece długoterminowej nad osobami starszymi. Przychody z usług Grupy z tego zakresu wzrosły w roku 2017 o 29 procent w porównaniu do roku 2016.

Wartość przychodów z usług opiekuńczych wyniosła w 2017 roku – 2 669 tys. zł, rok wcześniej było to 2 074 tys. zł.

W  ramach marki Enel-Senior Centrum Medyczne Enel-Med Villa Clinic sp. z o.o. oferuje pobyty krótko i długoterminowe, turnusy rehabilitacyjne w ramach ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego oraz szereg usług realizowanych również poza ośrodkiem, w domach pacjentów.

Grupa Kapitałowa przewiduje dalszy rozwój tego obszaru działalności, natomiast nie zamierza w najbliższym czasie inwestować w szpitale, które w kontekście zmiany zasad kontraktacji nie mają uzasadnienia ekonomicznego. Spółka stawia natomiast na nowe technologie, czyli rozwój telemedycyny, w szczególności tzw. telewizyt, uruchomionych na przełomie roku. Ponadto planowany jest rozwój systemów teleinformatycznych firmy mających na celu dalsze usprawnienie obsługi klienta, między innymi aplikację mobilną,  system medyczny czy portal dla kontrahentów.

Wzrost przychodów nastąpił także w pozostałych zakresach działalności Grupy Kapitałowej Enel-Med. Wzrost przychodów z tytułu usług świadczonych przez przychodnie wyniósł 18 procent, z tytułu usług diagnostycznych – też o 18 procent, w zakresie leczenia szpitalnego – o 20 procent (w porównaniu do roku 2016).

Wzrost przychodów w zakresie usług świadczonych przez przychodnie to przede wszystkim efekt sprzedaży abonamentów medycznych (zanotowano tutaj wzrost 17 procent w stosunku do roku 2016), a także rozwoju współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz rezultat wysokiej jakości usług, które docenione zostały także przez pacjentów indywidualnych, czego efektem był 18-procentowy wzrost sprzedaży komercyjnej przez klientów indywidualnych w stosunku do roku 2016.

Przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Enel-Med za rok 2017 osiągnęły 323 728 tys. zł , w roku 2016 było to 273 702 tys. zł. W roku 2017 Enel-Med odnotował stratę w wysokości 3 306 tys. zł. Rok wcześniej zanotowano zysk w wysokości 1 719 tys. zł. Strata była związana ze zwiększeniem wydatków ponoszonych na tworzenie lub przejęcia nowych placówek.

W roku 2017 zostało uruchomionych 6 przychodni wieloprofilowych: trzy placówki ogólnomedyczne w Warszawie oraz nowe placówki w Tarnowie Podgórnym, w Sochaczewie i we Wrocławiu. Poza tym Enel-Med otworzył placówkę medycyny sportowej Enel-Sport w Łodzi.

Przeczytaj teraz