EMC: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Lubinie z nowymi pomieszczeniami

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.04.2023

Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie wzbogaciło Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy o nowe pomieszczenia. Placówka dysponuje obecnie miejscami dla 50 podopiecznych, zlokalizowanymi na piątym piętrze oraz na parterze budynku przy ulicy Generała Józefa Bema 5.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy jest miejscem, gdzie pacjenci nie wymagający hospitalizacji otrzymują całodobowe świadczenia medyczne. Zakres oferowanych świadczeń obejmuje między innymi pielęgnację, rehabilitację i opiekę, a także zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz kontynuację leczenia farmakologicznego. Oferowane jest wsparcie psychologiczne i duchowe.

Głównym celem ZPO jest pomaganie przewlekle chorym i niepełnosprawnym w odzyskaniu jak największego zakresu sprawności i niezależności, a także poprawa jakości życia pacjentów i ich rodzin.

Prowadzone są tutaj także szkolenia, które uczą pacjentów nowych sposobów radzenia sobie z niedowładem i niepełnosprawnością oraz dotyczące edukacji zdrowotnej dla pacjentów i ich rodzin.

Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie oferuje leczenie szpitalne na 11 oddziałach, prowadzi też hospicjum stacjonarne, a także poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne (RTG, USG, tomografia komputerowa, endoskopia).

Centrum Medyczne Gizińscy otworzyło Centrum Psychiatrii i Centrum Badawczo-Rozwojowe

Placówka należy do Grupy EMC, która prowadzi w całej Polsce 20 przychodni oraz 10 szpitali (większość działa w sieci), funkcjonujących na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.

Do sieci EMC należą między innymi: Szpital Certus w Poznaniu, szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

W roku 2022 Grupa EMC Instytut Medyczny S.A. uzyskała skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży o wartości 575 tys. zł. Były one wyższe o niecałe 12 procent od przychodów osiągniętych w roku 2021, kiedy to wynosiły 514 tys. zł.

Za rok 2022 Grupa EMC odnotowała także stratę netto wielkości 1 529 tys. zł, rok wcześniej odnotowano zysk o wartości 3 630 tys. zł.

Ponad 80 procent przychodów Grupy EMC stanowią przychody wynikające z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Źródło: www.emc-sa.pl

Przeczytaj teraz