EMC zamyka oddział w Szpitalu w Kamieniu Pomorskim

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.03.2019

Zarząd spółki EMC Instytut Medyczny SA poinformował o podjęciu decyzji dotyczącej reorganizacji Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim i w związku z tym o rozpoczęciu procesu zmierzającego do zamknięcia oddziału chirurgii ogólnej tej placówki.

Spółka uzasadnia tę decyzję troską o bezpieczeństwo pacjentów.

Szacowany koszt realizacji programu dostosowawczego zgodnego z zaleceniami organów nadzoru sanitarnego dla tego szpitala wynosi 3 710 tys. zł. Zdaniem zarządu spółki skala koniecznych nakładów powoduje, iż nie ma ekonomicznej możliwości realizacji tego programu w obszarze bloku operacyjnego, co w tej sytuacji uniemożliwia kontynuowanie działalności oddziału chirurgii ogólnej szpitala.

Przychód z oddziału chirurgii ogólnej Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim wynosił za rok 2017 – 2 500 tys. zł, a w okresie od 1 stycznia 2018 do 30 września 2018 – 1 809 tys. zł.

Oddział ten w roku 2017 przyniósł 261 tys. zł straty, a w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 – 593 tys. zł straty (z uwzględnieniem kosztów pośrednich).

Szpital w Kamieniu Pomorskim prowadzi obecnie oddziały – chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych oraz pediatryczny. Zawieszona została działalność oddziałów – neonatologicznego oraz ginekologii i położnictwa.

Czytaj także: EMC zamyka oddziały szpitalne>>>

EMC prowadzi w całym kraju 10 Szpitali i 26 przychodni. Szpitale świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego. Wszystkie znalazły się w działającej od 1 października 2017 sieci szpitali. Grupa zatrudnia 3,5 tysiąca pracowników.

Przeczytaj teraz