Fresenius Nephrocare Polska z nowym zarządem

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.01.2020

Rada Nadzorcza Fresenius Nephrocare Polska powołała Tomasz Krummela na stanowisko członka zarządu spółki. Po ponad 30 latach pracy z zarządem i firmą pożegnała się dr Teresa Dryl-Rydzyńska, która przeszła na emeryturę.

Zarząd spółki pozostaje trzyosobowy, w jego skład wchodzą także prezes dr Tomasz Prystacki i wiceprezes Marcin Mariak.

Tomasz Krummel z firmą Fresenius Nephrocare Polska związany jest od 12 lat. Pracę zaczynał na stanowisku dyrektora operacyjnego, zarządzającego siecią stacji dializ w regionie południowym. W 2012 roku został powołany do reprezentacji spółki jako prokurent. Obecnie nadal odpowiada za obszary związane z rozwojem i zarządzeniem pionem operacyjnym firmy, a także nadzoruje dział IT.

– Moim celem jest wykorzystanie kompetencji i doświadczenia w pracy w firmie do jak najlepszego jej działania i dalszego rozwoju – powiedział Tomasz Krummel. – Jestem przekonany, że dołączając do zarządu spółki będę mógł skutecznie działać na rzecz umocnienia jej pozycji jako jakościowego lidera w Polsce w zakresie dializoterapii.

Czytaj także: Fizjoterapia w prywatnych placówkach szansą dla pacjentów>>>

Tomasz Krummel jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. Poza tym ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania placówkami służby zdrowia, studia menedżerskie executive MBA, a także wiele kursów związanych zarządzaniem ochroną zdrowia.

– Wkład Tomasza Krummela w naszą organizację od zawsze był bardzo widoczny i znaczący. Awans i wejście w skład zarządu firmy to uznanie jego dotychczasowej pracy i moje osobiste przekonanie, że zaangażowanie, wiedza i przywiązanie Tomasza do wysokich standardów pracy pozwolą nam na dalszy rozwój działalności i jej jakości, która będzie odczuwalna zarówno dla pacjentów, jak i pracowników – powiedział dr Prystacki, prezes zarządu Fresenius Nephrocare Polska.

Fresenius Medical Care to największy światowy dostawca produktów i usług dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. Na rynku działa od ponad 40 lat, dysponując siecią prawie 4 tysięcy placówek w 100 krajach.

Fresenius inwestuje w badania i rozwój, aby zapewnić pacjentom najwyższe standardy opieki medycznej, najnowocześniejsze technologie i coraz doskonalsze metody lecznicze. Co druga sprzedawana na świecie sztuczna nerka została wyprodukowana właśnie pod marką Fresenius.

W Polsce Fresenius Medical Care Polska S.A. jest obecny od prawie 30 lat. Produkty firmy do hemodializy i dializy otrzewnowej wykorzystywane są w większości stacji dializ na terenie całej Polski, zarówno w ośrodkach publicznych, jak i niepublicznych.

Obecnie Fresenius Medical Care świadczy usługi dializacyjne poprzez spółkę Fresenius Nephrocare Polska, która tworzy największą w Polsce sieć placówek dializacyjnych – Centrum Dializ Fresenius.

Fresenius posiada prowadzi 72 stacje dializ, obejmujące opieką ponad 6 tysięcy pacjentów. W Polsce zatrudnia prawie 2 tysiące pracowników. Wszystkie zabiegi wykonuje na podstawie kontraktu z NFZ.

Przeczytaj teraz

Zmiany w składzie zarządu Scanmed S.A

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.10.2019

Od 1 października 2019 roku do zarządu spółki Scanmed S.A. zostali powołani: Krzysztof Bury – pełniący funkcję dyrektora medycznego oraz Karolina Radomyska – pełniąca funkcję dyrektor HR.

Członkami zarządu Scanmed S.A. są także: Krzysztof Pigłowski, CFO, dyrektor finansowy oraz Dorota Szydłowska, dyrektor Pionu Rozliczeń i Kontraktowania.

Prezesem zarządu spółki jest Hubert Bojdo, który pełni także funkcję członka zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Czytaj także: Zmiany w składzie zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej>>>

Grupa Scanmed to prywatna sieć medyczna należąca do grupy medycznej Life Healthcare, międzynarodowego dostawcy usług medycznych.

Działa w 40 lokalizacjach na terenie Polski. W skład Grupy wchodzą dwa pełnoprofilowe szpitale – Szpital św. Rafała w Krakowie oraz Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni – należące do sieci szpitali. Ich ofertę uzupełniają specjalistyczne jednostki szpitalne oraz centra medyczne oferujące usługi w 23 miastach w Polsce.

Oprócz dedykowanej między innymi dla środowiska akademickiego oraz klientów korporacyjnych oferty świadczeń ambulatoryjnych, Scanmed prowadzi ośrodki: Gastromed w Lublinie i Weiss Klinik w Chorzowie.

Czytaj także: Nowatorski zabieg w Scanmed Kardiologia>>>

Działa także aktywnie w segmencie medycyny sportowej jako oficjalny Partner Medyczny Polskiego Związku Narciarskiego. Jest ponadto właścicielem Sport Kliniki w Żorach, będącej ośrodkiem kompleksowego leczenia schorzeń i urazów narządu ruchu.

Scanmed posiada także istotny udział w rynku usług kardiologicznych, prowadząc 12 ośrodków oferujących kompleksową diagnostykę i leczenie kardiologiczne poprzez realizację szerokiej gamy zabiegów kardiologii zachowawczej, interwencyjnej i elektrofizjologii.

Od 2017 roku we współpracy z pierwszą w Polsce prywatną uczelnią medyczną, Scanmed prowadzi kształcenie lekarzy w ramach swoich jednostek klinicznych. Uczestniczy również w edukacji personelu pielęgniarskiego.

Przeczytaj teraz

EMC: nowy dyrektor finansowy spółki

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.09.2018

EMC Instytut Medyczny S.A. ma nowego dyrektora finansowego. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej 20 września 2018 roku powołano na to stanowisku oraz w skład zarządu spółki Tomasza Terleckiego.

Tomasz Terlecki jako członek zarządu będzie odpowiadał za strategię, zarządzanie oraz kontrolę finansową Grupy EMC, zarządzanie ryzykiem, akwizycje, inwestycje, zakupy, kontroling, audyt wewnętrzny oraz zapewnienie ładu korporacyjnego.

Tomasz Terlecki jest biegłym rewidentem, absolwentem studiów podyplomowych finanse i bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz programów: Startegic Leadership Academy i Management (CIMI & HBR). Ukończył wydział elektroniki Politechniki Wrocławskiej.

Doświadczenie zdobył między innymi pracując w UNIT4 jako dyrektor finansowy i członek zarządu, w Elsevier jako dyrektor finansowy i członek zarządu, w Ruukki  jako dyrektor finansowy oraz w Lincoln Electric jako dyrektor finansowy.

Prezesem zarządu EMC Instytut Medyczny jest Rafał Szmuc, członkiem zarządu jest również Maciej Piorunek, pełniący funkcję dyrektora operacyjnego.

EMC prowadzi w całym kraju 10 Szpitali i 26 przychodni. Szpitale świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego. Wszystkie znalazły się w działającej od 1 października 2017 sieci szpitali.

Przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej EMC za rok 2017 wyniosły 311 501 tys. zł. Za rok 2017 Grupa odnotowała stratę w wysokości 1 425 tys. zł.

Czytaj więcej: Grupa EMC odnotowała wzrost przychodów>>>

Przeczytaj teraz