Jest nowe rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny ofert

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.07.2018

19 lipca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie zawierania umów dotyczących leczenia ogólnostomatologicznego dla dzieci i młodzieży

Zmiany dotyczą także załącznika do rozporządzenia, który zawiera wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert w zakresie rehabilitacji leczniczej – ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej, fizjoterapii domowej, rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku lub oddziale dziennym, rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym, rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy, rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku, rehabilitacji kardiologicznej lub kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej w ośrodku lub oddziale dziennym, rehabilitacji pulmonologicznej z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku lub oddziale dziennym, rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych, rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych oraz rehabilitacji kardiologicznej lub kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej w warunkach stacjonarnych.

Rozporządzenie zostało opublikowane 18 lipca 2018 roku w Dzienniku Ustaw RP.

Przeczytaj teraz