Stomatologa, rehabilitacji, ubezpieczenia podróżnego. Tego brakuje Polakom w pakietach medycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.10.2023

Pakiety medyczne oferuje już 8 na 10 firm w Polsce, jednak nie zawsze zawierają w sobie to, czego oczekują pracownicy. Co drugiemu ankietowanemu brakuje usług stomatologicznych, co trzeciemu rehabilitacji, a co czwartemu konsultacji specjalistycznych, takich jak: ortodoncja czy implantologia – wynika z raportu enel-med „Zdrowy pracownik 2023”. Eksperci zwracają uwagę, że zdrowie pracowników jest coraz ważniejsze dla pracodawców i w związku z tym aż 80% firm planuje wprowadzenie szerszego pakietu medycznego. Wybrani mogą liczyć nawet na konsultacje medycyny estetycznej czy ubezpieczenie zagranicznych podroży.

– Wyniki naszego badania wyraźnie wskazują, że troska o zdrowie kadry może zostać skutecznie zagospodarowana nie tyle dostępnością prywatnej opieki medycznej, co jej rozszerzeniem w odpowiedzi na rosnące oczekiwania pracowników. Opieka medyczna od wielu lat jest standardem w firmach i jest to kluczowy benefit, ale żeby się wyróżnić nie wystarczy już podstawowa oferta. Dzisiaj pracownicy coraz częściej liczą na dostęp do wyższych pakietów medycznych czy możliwości objęcia taką opieką członków rodziny. Solidna podstawa w postaci benefitów okołozdrowotnych może efektywnie wpłynąć na komfort załogi, a w dalszej perspektywie na wzmocnienie wizerunku pracodawcy. Dlatego w mojej ocenie najbardziej perspektywicznym kierunkiem dla rozwoju benefitów jest głęboko dopasowana oferta pakietów medycznych, wzbogacona o program prozdrowotny zapewniony przez pracodawcę – mówi Alina Smolarek, Dyrektorka HR w Centrum Medycznym ENEL-MED.

Pakiet to standard…

W zestawieniu benefitów najbardziej pożądanych przez pracowników w raporcie enel-med „Zdrowy pracownik 2023” pakiet medyczny zajmuje pierwsze miejsce ex aequo z dofinansowaniem wypoczynku (81% wskazań). Pracownicy wyraźnie określili, że największe znaczenie w przypadku prywatnej opieki zdrowotnej ma dla nich łatwy i szybki dostęp do lekarzy wielu specjalizacji (75%), wysoko oceniani przez innych pacjentów lekarze (56%) oraz dogodne lokalizacje z parkingiem i wygodnym dojazdem (49%). 47% pracowników zwraca także uwagę na wyposażenie gabinetów, a dla 35% respondentów dużym ułatwieniem jest aplikacja mobilna z listą rezerwową, możliwością̨ zapisania się na wizytę czy otrzymania e-recepty (35%). Co ciekawe, aplikacja mobilna znacznie częściej była wskazywana wśród młodszych Polaków (44% w grupie osób 18-35 lat). Natomiast starsi pracownicy częściej zwracają uwagę na łatwy i szybki dostęp do lekarzy wielu specjalizacji (77% w grupie 55+).

Pakiet medyczny jako benefit oferuje 82% firm, choć standardem jest w dużych organizacjach zatrudniających 250 pracowników i więcej (97%). W mniejszych firmach, 2 na 3 oferują pakiet medyczny.

…ale standard to za mało

Z raportu wynika także, że zdecydowana większość badanych firm (80%) rozważa wprowadzenie wyższych pakietów medycznych dla pracowników, częściej dotyczy to dużych firm (88%) niż średnich (70%). O jaki zakres powinni uzupełnić oferowane wsparcie medyczne? Pracownicy w badaniu wskazali, czego najbardziej brakuje im w pakietach.

W pierwszej kolejności wsparcie medyczne powinno zostać uzupełnione o usługi stomatologiczne. Na stomatologię zachowawczą wskazało 53% pracowników, a na profilaktykę stomatologiczną 50%. Co trzeci ankietowany chciałby mieć dostęp do rehabilitacji (35%) i konsultacji specjalistycznych, takich jak: ortodoncja czy protetyka (33%). 16% wskazuje na ubezpieczenie zagranicznych podróży, a 13% na stomatologię estetyczną.

Oczekiwania pracowników są jednak zróżnicowane ze względu na wiek. Im starszy pracownik, tym większe jest zainteresowanie stomatologią zachowawczą, rozszerzonym zakresem zabiegów ambulatoryjnych oraz rehabilitacją. Dla młodszych pracowników ważniejsze jest ubezpieczenie zagraniczne w podroży (31% wskazań wśród osób w wieku 18-24 lata i 24% w grupie osób 25-34 lata, podczas gdy 15% w grupie 56-65 lat).

Ekspertka enel-med zwraca uwagę, że pakiety medyczne to tylko część benefitów okołozdrowotnych.

– Z własnego doświadczenia – jako pracodawca oraz partner biznesowy pracodawców – widzimy coraz większe zainteresowanie innymi elementami prozdrowotnej polityki. Na przykład dla naszych klientów organizujemy badania jamy ustnej w miejscu pracy dla wszystkich chętnych pracowników, wykorzystując do tego zaawanasowany technologicznie sprzęt. Dużą popularnością cieszą się organizowane w firmach konsultacje z dietetykiem, a w przedsiębiorstwach zatrudniających tzw. white collars organizujemy masaże i warsztaty z fizjoterapeutą – mówi Alina Smolarek, dyrektorka HR w Centrum Medycznym ENEL-MED.

Przeczytaj teraz

Polacy nie chcą rezygnować z benefitów, które obniżają im koszty życia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.09.2023

Pracodawcy w Polsce od kilku lat prześcigają się w pomysłach na niestandardowe benefity dla pracowników. Nie zawsze to jest właściwa strategia. Jak wynika z najnowszego badania enel-med „Zdrowy pracownik 2023” Polacy są przywiązani do podstawowych dodatków pozapłacowych, z których nie chcą rezygnować. 62% pracowników nie wyobraża sobie nie mieć pakietu medycznego, 42% dofinansowania wypoczynku, a 41% ubezpieczenia na życie. Co więcej, pracownicy pierwsze dwa benefity postrzegają jako najbardziej odciążające ich budżet domowy, zaraz obok bezpłatnego transportu do pracy. Eksperci enel-med zwracają uwagę, że zdrowie w Polsce jest coraz droższe, dlatego atrakcyjne i indywidualnie dopasowane świadczenia medyczne to wymierna korzyść zarówno dla pracowników jak i pracodawców.

Firmy na całym świecie coraz częściej rezygnują z pojęcia HR na rzecz People and Culture, podkreślając tym samym zmianę priorytetów i oczekiwań pracowników wobec miejsca pracy. Ostatnie kryzysy społeczno-gospodarcze znacząco wpłynęły na model zarządzania zespołami, a firmy, próbując nadążyć za silnymi trendami, koncentrują się przede wszystkim na człowieku, jego potrzebach i rozwoju. Dlatego strategicznym elementem wynagrodzenia stały się benefity pozapłacowe nawiązujące do trendu well-being. Z wcześniej realizowanych przez nas badań wynika, że pracownicy zdrowie własne i bliskich traktują priorytetowo, wzrosło także przekonanie, że do efektywnej pracy niezbędny jest optymalny stan psychofizyczny. Wyniki naszego najnowszego raportu „Zdrowy pracownik 2023” tylko to potwierdzają – prywatna opieka medyczna oferowana przez pracodawcę to element, który najbardziej odciąża budżet pracowników, więc pracownicy nie chcą z tego rezygnować – powiedziała Alina Smolarek, Dyrektorka HR, Centrum Medyczne ENEL-MED.

Nie chcemy rezygnować ze zdrowia…

Pracownicy średnich i dużych firm zapytani w badaniu enel-med „Zdrowy pracownik 2023” o benefity, z których najtrudniej byłoby im zrezygnować, w pierwszej kolejności wskazali na prywatne pakiety medyczne (62% wskazań). To numer jeden niezależnie od stanowiska czy wieku respondenta. Warto jednak zwrócić uwagę, że nieco więcej specjalistów niż pracowników fizycznych wskazało na istotność tego dodatku (65% vs. 56%).

W drugiej kolejności pracownikom żal byłoby rezygnować z dofinansowania wypoczynku (42%). Znaczenie tego benefitu rośnie wraz z wiekiem. 33% osób w wieku 18-25 lat wskazuje, że bardzo zależy im na tym elemencie, w grupie osób 36-45 lat ten odsetek wynosi 46%, a w grupie 46-55 lat już 49%. Ostatnie miejsce podium zajęło ubezpieczenie na życie, na które wskazało 41% osób. Najbardziej żal tego elementu najstarszym respondentom powyżej 55 lat – 57% wskazań.

Warto dodać, że mężczyznom zdecydowanie trudniej niż kobietom byłoby zrezygnować z samochodu służbowego (38% vs. 26%).

…bo profilaktyka i leczenie słono kosztują

Wysoka inflacja, podwyżki cen energii i usług skłaniają Polaków do jeszcze lepszego zarządzania domowym budżetem. Enel-med zapytał pracowników, które benefity pozapłacowe najbardziej odciążają ich budżet domowy. I tutaj również wyborem numer jeden okazał się prywatny pakiet medyczny. 6 na 10 zapytanych uważa, że jest to dodatek pozapłacowy, który najbardziej pomaga im balansować domowe finanse (61%). Jest to najważniejszy benefit niezależnie od wieku czy stanowiska. Różnice widać w przypadku podziału na płeć – nieco więcej kobiet niż mężczyzn zwróciło największą uwagę na prywatną opiekę medyczną (65% vs. 57%).

Drugim elementem odciążającym domowy budżet jest dofinansowanie do wypoczynku (45%). Jest ono tym ważniejsze, im starszy jest ankietowany. 27% osób w wieku 18-25 lat uważa go za istotną pozycję, podczas gdy w grupie 36-45 lat wskazuje na niego 46% osób, a wśród osób powyżej 55 roku życia aż 55% ankietowanych.

Jako trzeci benefit pracownicy wskazali darmowy transport do pracy (41%), co nie dziwi, biorąc pod uwagę wysokie koszty paliwa oraz zakupu samego pojazdu. Ten element najbardziej odciąża budżet najmłodszych (ok. 50% wskazań w grupie 18-35 lat), nieco mniej tych starszych respondentów (ok. 30% wskazań w grupie 46-65 lat).

– Pakiet zdrowotny może być istotnym elementem przewagi konkurencyjnej, ale tylko wtedy, kiedy jest atrakcyjny i dopasowany do pracownika. Nie ma rozwiązań dla każdego i trzeba poświęcić czas na zbudowanie programu prozdrowotnego właściwego dla zatrudnionych i kultury organizacyjnej firmy. Coraz częściej też, ze względu na rosnące koszty dbania o zdrowie, Polacy są gotowi uczestniczyć w kosztach spersonalizowanego pakietu medycznego oferowanego przez pracodawcę. Część oczekuje dodatkowych konsultacji stomatologicznych, część wizyty u psychoterapeuty, a jeszcze inni rozszerzonej opieki na członków rodziny. Partycypacyjny model zarządzania pakietami medycznymi sprawia, że z jednej strony pracownik może mieć dostęp do szerokiej oferty i korzystać z niej zawsze wtedy, kiedy potrzebuje. Z drugiej zaś, biorąc pod uwagę coraz wyższe koszty prowadzenia działalności oraz usług medycznych, pracodawca może pozwolić sobie na atrakcyjny benefit, który wyróżni go na rynku – mówi Alina Smolarek, Dyrektorka HR, Centrum Medyczne ENEL-MED.

***

Metodologia badania:

Badanie „Zdrowy pracownik 2023” zostało zrealizowane przez ICAN Institute na zlecenie Centrum Medycznego enel-med. Wielkość próby wyniosła n=800 pracowników w firmach zatrudniających więcej niż 50 osób. Wśród nich było 200 menedżerów, 300 specjalistów oraz 300 pracowników fizycznych. Badanie wykonano metodą ankiet online (CAWI) w kwietniu 2023 roku.

Przeczytaj teraz