Są nowe wzory zleceń na wyroby medyczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.04.2019

29 marca 2019 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 21 marca 2019 w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego. Wzór pierwszego ze zleceń zawiera 7 stron, a drugiego 5 stron druku z wieloma szczegółowymi informacjami.

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne musi zawierać między innymi unikalny numer identyfikacyjny i unikalny numer identyfikacyjny w postaci kodu kreskowego nadany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, informację, czy zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jest nowym zleceniem czy kontynuacją zlecenia, dane podmiotu (w tym między innymi numer umowy świadczeniodawcy – w przypadku wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ),  szczegółowe dane świadczeniobiorcy dotyczące adresu miejsca zamieszkania: wskazanie państwa, kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, numeru domu lub lokalu albo informację o braku adresu miejsca zamieszkania oraz szczegółowe informacje o posiadanych przez niego uprawnieniach.

Zlecenie musi także zawierać między innymi szczegółowe informacje dotyczące wyrobu medycznego, szczegółowe informacje o osobie uprawnionej do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz o świadczeniodawcy realizującym zlecenie, łączenie ze szczegółowymi informacjami na temat potwierdzenia posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Czytaj także: Od 1 kwietnia – nowe przepisy w sprawie wymagań dla podmiotów leczniczych>>>

W zleceniu zawarte muszą też być informacje dotyczące potwierdzenia wydania wyrobu medycznego oraz jego odbioru.

Zlecenie naprawy wyrobu medycznego to między innymi dane dotyczące grupy i liczby porządkowej wyrobu medycznego, umiejscowienia (jeśli dotyczy), limitu ceny naprawy, nazwy wyrobu medycznego, wytwórcy, modelu, nazwy handlowej wraz z uzasadnieniem obejmującym jednostkowe dane medyczne świadczeniobiorcy, numeru ewidencyjnego zlecenia, na którego podstawie wydano wyrób medyczny będący przedmiotem naprawy.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 28 marca 2019>>>

Czytaj także: Enel-Med: produkty ortopedyczne z refundacją NFZ w Szpitalu Centrum>>>

 

Przeczytaj teraz