Centrum Medyczne Medyceusz wprowadza badanie diagnostyczne w znieczuleniu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.02.2023

Centra Medyczne Medyceusz, jako pierwsza łódzka medyczna placówka pozaszpitalna, zaczną wykonywać badania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej w znieczuleniu w ramach refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia.

W styczniu 2023 roku zmieniły się przepisy dotyczące znieczuleń dożylnych podczas diagnostyki zdrowotnej – NFZ uznał, że w określonych przypadkach powinny być one refundowane. Centrum Medyczne Medyceusz podpisało już umowę z łódzkim NFZ w tej sprawie.

Podczas badania rezonansem i tomografem pacjent nie może się ruszać, w przeciwnym wypadku wynik może być zaburzony. Wiek i niektóre schorzenia uniemożliwiają to. W takim przypadku badanie to można przejść pomyślnie tylko w uśpieniu, czyli w dożylnym znieczuleniu ogólnym.

Nowa pracownia Lux Med Diagnostyka w Olsztynie

Do badania w znieczuleniu kwalifikowane są dzieci do 12 roku życia, młodzież do 18 roku życia z zaburzeniami hiperkinetycznymi, takimi jak na przykład ADHD, fobie, zaburzenia lękowe a także dorośli z różnorodnymi schorzeniami, takimi jak choroba Alzheimera czy upośledzenie umysłowe umiarkowanego stopnia.

Centra Medyczne Medyceusz to działająca od 20 lat sieć prywatnych placówek medycznych zlokalizowanych w Łodzi. W sześciu placówkach świadczone są kompleksowe usługi medyczne.

Centra oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, a także konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, transport medyczny, nocną i świąteczną opiekę lekarską.

Sztandarową usługą CM Medyceusz jest diagnostyka obrazowa (RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, mammografia). Placówki mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także świadczą usługi komercyjne.

Przeczytaj teraz