Tczew: powiat sprzedaje udziały szpitala

0
818

Zarząd Powiatu Tczewskiego oferuje do sprzedaży udziały spółki Szpitale Tczewskie S.A. Powiat chce sprzedać do 99 procent, czyli do 384 562 akcji, nie mniej jednak niż 51 procent, czyli 198 108 akcji spółki.

Chętni mogli składać oferty do 10 października 2012 roku. Oferty złożyło 9 podmiotów, wśród których są zarówno firmy polskie jak i zagraniczne, wśród nich  między innymi spółka Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna powstała 31 maja 2011 roku w wyniku przekształcenia Tczewskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Wartość kapitału zakładowego spółki przekształconej ustalono w wysokości 19.422.355,00 zł. Spółka jest organem założycielskim dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie.

Szpital w Tczewie posiada 335 łóżek na 9 oddziałach i w 2 zakładach opiekuńczo-leczniczych. Rocznie hospitalizowanych jest tutaj około 14 185 pacjentów.(dane za 2011 rok).  Ambulatoryjna opieka specjalistyczna świadczona jest w 26 poradniach. Rocznie udziela się około 67 000 konsultacji specjalistycznych. Na zasadach outsourcingu uruchomiono na terenie szpitala stację dializ, centrum diagnostyki obrazowej z tomografem komputerowym i rezonansem magnetycznym oraz laboratorium medyczne. Kontrakt placówki z NFZ na rok 2012 ma wartość ponad 47 mln zł.