Technologie w medycynie 2011

0
880

Jako patron honorowy, serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji poświęconej nowoczesnym technologiom wykorzystywanym w medycynie. Konferencja Technologie w medycynie odbędzie się w Warszawie w dn. 27.10.2011. Poruszy zagadnienia dotyczące kompleksowej działalności placówek ochrony zdrowia: od przyjęcia zgłoszenia, rejestrację pacjenta, poprzez przetwarzanie danych medycznych do momentu ich archiwizacji i wypisania pacjenta do domu.

Tematyka konferencji:

1. Systemy do zarządzania placówkami medycznymi.

 • komunikacja wewnątrzszpitalna,
 • systemy zarządzania jakością,
 • systemy rozliczania i generowania raportów,
 • systemy do fakturowania,
 • systemy rozliczeń kontraktów,
 • systemy rozliczeń z NFZ,
 • rozwiązania BI, BPM, HRMS,
 • kompleksowa obsługa pacjentów,
 • zarządzanie pracą lekarzy i pielęgniarek,
 • statystyki medyczne,
 • ubezpieczenia OC dla lekarzy,
 • RIS/PACS,
 • LIS,
 • HIS,
 • wykorzystanie technologii GIS i GPS w ratownictwie medycznym,
 • Systemy dyspozytorni dla Pogotowia Ratunkowego,
 • outsourcing usług niemedycznych.

2. Nowoczesny sprzęt wykorzystywany w ochronie zdrowia.

 • sprzęt medyczny
 • zarządzanie informacją o sprzęcie medycznym

3. Dokumentacja medyczna.

 • e-rejestracja,
 • bezpieczeństwo i ochrona danych medycznych,
 • elektroniczna dokumentacja medyczna,
 • systemy obiegu informacji,
 • podpis elektroniczny w dokumentacji medycznej.

4. Najlepsze praktyki zarządzania w ochronie zdrowia.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli placówek Ochrony Zdrowia i administracji publicznej:

 • Kadrę menedżerską z działów: administracji, it, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej,
 • Przedstawicieli administracji samorządowej, w tym: przedstawicieli Urzędów Wojewódzki odpowiedzialnych za zdrowie publiczne, oraz reprezentantów władz powiatowych – doradców ds. ochrony zdrowia,
 • Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia,
 • Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia

Udział w konferencji jest bezpłatny dla przedstawicieli powyższej grupy.

Udział jest płatny: dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych – opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia przedstawicieli wyżej wymienionych firm.

Więcej informacji pod adresem http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/technologie-w-medycynie-2.htm