Telemedycyna Polska: 416 tys. zł przychodów w grudniu 2013 roku

0
804


Grupa Telemedycyna Polska S.A. uzyskała w grudniu skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 416,3 tys. zł, co oznacza spadek o 28,8 procent w stosunku do przychodów uzyskanych w grudniu 2012 roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy narastająco za okres od stycznia do grudnia 2013 roku wyniosły natomiast  6.118,9 tys. zł,  co oznacza wzrost o 4,8 procent wobec analogicznego okresu roku poprzedniego.

Na przychody spółki w większości składają się opłaty abonamentowe. W związku z zamykaniem roku, przychody za grudzień 2013 zostały skorygowane o część abonamentów nie dotyczących 2013 roku.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych za pośrednictwem telefonu oraz Internetu. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.