Telemedycyna Polska: certyfikat Przyjazna Przychodnia dla Kardiofonu

0
1221

Przychodna Kardiologiczna Dzieci i Dorosłych Kardiofon z Warszawy będącej częścią Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska otrzymała certyfikat i godło Przyjazna Przychodnia. Przyznanie certyfikatu poprzedził audyt badający efektywność placówki.

Badana była między innymi dostępność i obsługa pacjenta (godziny i organizacja przyjęć pacjentów, moduły e-przychodni, standardy komunikacji z pacjentem, komfort poczekalni, informacje dostępne w poczekalni), kompleksowość świadczonych usług diagnostycznych i opieki ambulatoryjnej, stosowanie metod promocji i informacji oraz budowanie potencjału organizacji (doskonalenie kadr, systemy motywacyjne).

Certyfikat Przyjazna Przychodnia przyznaje od 2011 roku Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. Odbyły się już cztery edycje tego przedsięwzięcia, w których łącznie zostały wyróżnione 223 placówki na terenie całego kraju, z czego 24 z Warszawy. We wszystkich edycjach zostały przyznane godła i certyfikaty jedynie trzem przychodniom kardiologicznym. Razem z Przychodnią Kardiologiczneą Dzieci i Dorosłych Kardiofon do III edycji zgłoszonych zostało 79 placówek, w tym 11 z Warszawy, godło otrzymało 58 z nich.

Dzięki dofinansowaniu projektu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” udział w programie jest bezpłatny dla wszystkich podmiotów medycznych.