Telemedycyna Polska: dominują usługi dla pacjentów indywidualnych

0
787


Dominujący udział w strukturze przychodów Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska w II kwartale 2013 roku miały usługi świadczone dla pacjentów indywidualnych, które odpowiadały za przychody netto ze sprzedaży w wysokości 845,7 tys. zł. Udział przychodów z tytułu usług świadczonych dla tej grupy wyniósł w II kwartale 55,3 procent.

Przychody netto ze sprzedaży ogółem Grupy wyniosły w II kwartale 2013 roku 1 529 271,43 zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2012, kiedy to miały wartość 1 390 544,74 zł. W II kwartale 2013 roku spółka zanotowała także stratę w wysokości 89 574,90 zł. W II kwartale 2012 strata wyniosła 7 975,13 zł.

Usługi, których płatnikami były podmioty medyczne, odpowiadały w II kwartale 2013 roku za 26,9 procent ogółu przychodów Grupy, generując obrót na poziomie 411,5 tys. zł. W II kwartale Grupa osiągnęła wzrost przychodów o 142 procent w stosunku do roku poprzedniego w zakresie usług świadczonych w tym segmencie.

NZOZ Przychodnia Kardiologiczna Dzieci i Dorosłych Kardiofon, należąca do spółki Zależnej CNK Kardiofon sp. z o.o., wygenerowała w II kwartale 2013 roku 146 tys. zł przychodów. Były to głównie przychody z tytułu badań i konsultacji kardiologicznych. Udział generowanych przez Przychodnię Kardiofon przychodów w strukturze Grupy Kapitałowej wyniósł w II kwartale 2013 roku 9,5 procent. Dynamika przychodów w analizowanym okresie wyniosła w tym segmencie 119,5 procent w stosunku do roku 2012.

W II kwartale 2013 roku Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska skupiała swoje działania głównie na optymalizacji sprzedaży usług związanych ze zdalnym opisywaniem badań EKG, połączonych z dostawą do placówek medycznych niezbędnej infrastruktury do przeprowadzania badań (Mobilna Stacja Telemedyczna). Przede wszystkim jednak Grupa Kapitałowa poświęciła dużo uwagi na wdrażanie najnowszych usług – Kardiotest oraz Holter EKG 24h w kolejnych placówkach medycznych.

Kluczowymi zadaniami postawionymi przez Zarząd Spółki do realizacji w drugiej połowie 2013 roku będą przede wszystkim: zwiększenie efektywności sprzedaży, prace nad zwiększeniem lojalności klientów Grupy, ograniczenie kosztów operacyjnych, optymalizacja cen usług, analiza możliwości wdrożenia kolejnych usług, zwiększenie efektywności marketingowej, dystrybucja zgrupowanych usług oraz poszukiwanie partnerów strategicznych do zdynamizowania budowanej skali.

Potencjał rynku telemedycznego w Polsce jest ogromny. Jednak, jak podkreśla spółka w komunikacie, wymaga on dalszych działań edukacyjnych z zakresu telemedycyny i telekardiologii. W związku z tym Telemedycyna Polska S.A. prowadzi intensywne działania, mające na celu zmniejszenie ilości rezygnacji klientów oraz zwiększenie ilości umów przedłużanych na kolejny okres.

W II kwartale 2013 spółka kontynuowała ogólnopolską kampanię bezpłatnych badań serca „Zadbaj o swoje serce”, w ramach której wszyscy chętni mogli bezpłatnie wykonać badania EKG, pomiar ciśnienia krwi, pomiar poziomu cholesterolu, obliczyć wskaźnik BMI, skonsultować wyniki z lekarzem specjalistą oraz zasięgnąć porady dotyczącej diety zdrowej dla serca. W II kwartale 2013 roku przeprowadzono 10 akcji, w trakcie których przebadano blisko 1150 osób.