Telemedycyna Polska: inwestycja w nowy sprzęt

0
752


Spółka Telemedycyna Polska S.A. zawarła umowę z producentem sprzętu telemedycznego i oprogramowania. Łączna szacunkowa wartość świadczeń, wynikających z umowy na okres 5 lat wynosi 3 mln zł.

Zawarcie umowy związane jest z rozwojem działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową Telemedycyna Polska S.A. oraz z rozpoczęciem oferowania nowych usług i wykorzystywaniem w toku ich świadczenia nowych aparatów telemedycznych.

Telemedycyna Polska S.A. działa na rynku usług telemedycznych obejmując obszar całej Polski. Specjalizuje się w całodobowej opiece kardiologicznej za pośrednictwem telefonu lub Internetu.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku Spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Telemedycyna Polska S.A. osiągnęła w roku 2011 przychody ze sprzedaży w wysokości 4 081 tys. zł. Spółka jest notowana na NewConnect.