Telemedycyna Polska: kolejny kwartał ze spadkiem przychodów

0
947

Pierwszy kwartał 2016 roku przyniósł Grupie Kapitałowej Telemedycyna Polska spadek przychodów ze sprzedaży o 20,3 procent w stosunku do I kwartału roku 2015. Przychody miały wartość 1148,3 tys. z. Grupa odnotowała też w I kwartale 2016 roku stratę w kwocie 47,9 tys. zł.

Okres ten przyniósł spółce pozytywny wynik w rachunku przepływów pieniężnych do poziomu 85,5 tys. zł, co było efektem ograniczenia kosztów funkcjonowania.

Na wynik skonsolidowany istotny wpływ miały koszty rozliczane w czasie i aktywowane w bieżącym okresie. W pierwszym kwartale 2016 roku spółka zakończyła przygotowania do uruchomienia nowej edycji akcji „Zadbaj o swoje serce!”, czyli ogólnopolskiej kampanii społecznej o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym organizowanej w formie bezpłatnych badań przesiewowych.

Celem kampanii jest wzrost świadomości w zakresie profilaktyki chorób serca, w szczególności nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii, które w Polsce są częstą przyczyną problemów z sercem. W ramach akcji wszyscy chętni mogli bezpłatnie wykonać badania EKG, pomiaru ciśnienia krwi, pomiaru poziomu cholesterolu, obliczyć wskaźnik BMI, skonsultować wyniki z lekarzem specjalistą oraz zasięgnąć porady dotyczącej zdrowej dla serca diety. Do programu w roku 2016 został pozyskany nowy partner strategiczny a do realizacji akcji będzie wykorzystane nowe miasteczko medyczne.

Spółka dalej prowadzi uruchomiony w 2015 roku ogólnopolski program, którego celem jest edukacja pacjentów kardiologicznych w zakresie korzyści płynących z zastosowania rozwiązań telemedycznych. Pacjenci cierpiący na choroby układu sercowo – naczyniowego są włączani do programu bezpośrednio w partnerskich placówkach medycznych na terenie Polski i korzystają z profitów darmowej teleopieki przez okres 3 miesięcy. Do programu systematycznie włączana była coraz większa grupa pacjentów obciążonych kardiologicznie, wśród których spółka buduje świadomość dotyczącą korzyści płynących z rozwiązań telemedycznych i łatwości w obsłudze urządzeń telemedycznych.

Współpraca z podmiotami leczniczymi rozwijana jest głównie w zakresie usługi EKG z opisem.

Spółka zależna CNK Kardiofon Sp. z o.o. w I kwartale 2016 roku skupiła swoje działania na rozwoju świadczonych usług, w tym przede wszystkim na rozszerzeniu zakresu badań diagnostycznych Holter – wprowadzono usługę Holter Express (szybki opis wyników badania) oraz Holter ciśnieniowy.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę Kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego

W ramach spółki Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o., należącej do Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska, prowadzona jest w Warszawie przychodnia kardiologiczna dla dzieci i dorosłych.