Telemedycyna Polska: kolejny miesiąc spadku przychodów

0
825


Telemedycyna Polska S.A. odnotowała we wrześniu 2015 roku spadek przychodów ze sprzedaży o 12,5 procent w porównaniu do września 2014. Przychody te we wrześniu 2015 miały wartość 404,6 tys. zł.

Skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży we wrześniu 2015 roku narastająco wyniosły 4 002,4 tys. zł, co oznacza spadek o 9,5 procent wobec analogicznego okresu roku 2014.

Również w poprzednich miesiącach Telemedycyna odnotowywała spadek przychodów ze sprzedaży. W sierpniu 2015 spadek ten wyniósł 7 procent, w lipcu natomiast 18,1 procent (w stosunku do odpowiednich miesięcy roku 2014).

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę Kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego

W ramach spółki Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o., należącej do Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska, prowadzona jest w Warszawie przychodnia kardiologiczna dla dzieci i dorosłych.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.