Telemedycyna Polska: kolejny miesiąc wzrostu przychodów

0
810

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska uzyskała w sierpniu 2017 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 395,3 tys. zł., co oznacza spadek w porównaniu do przychodów uzyskanych w sierpniu 2016 roku o 13,3 procenta.

Natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. narastająco w sierpniu 2017 roku wyniosły 3.677,1 tys. zł, co oznacza wzrost o 6,2 procenta w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016.

W roku 2016 Grupa osiągnęła 5,3 mln zł  przychodów netto ze sprzedaży, a zysk miał wartość prawie 113 tys. zł.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach tej usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek: spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, która prowadzi przychodnię kardiologiczną dla dzieci i dorosłych.