Telemedycyna Polska: kolejny miesiąc ze wzrostem przychodów

0
839

Grupa Telemedycyna Polska S.A. uzyskała w październiku 2016 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży  w wysokości 467,8 tys. zł, co oznacza wzrost o 15,6 procenta wobec października 2015 roku.

Natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. narastająco w październiku 2016 roku wyniosły 4 430,7 tys. zł, co oznacza wzrost o 0,5 procenta wobec analogicznego okresu roku 2015.

To już kolejny miesiąc, w którym spółka wykazuje poprawę wyników finansowych.

We wrześniu 2016 roku wzrost przychodów w porównaniu do września 2015 wyniósł 22,6 procenta, w sierpniu 2016 –  9,5 procenta. Poprawę wyników finansowych odnotowano także w II kwartale 2016 roku. Wówczas wzrost przychodów wyniósł 5,6 procenta w stosunku do analogicznego okresu roku 2015.

W roku 2015 spółka Telemedycyna Polska S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 5 241 tys. zł oraz stratę netto w wysokości 281,2 tys. zł.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę Kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

W ramach spółki Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o., należącej do Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska, prowadzona jest w Warszawie przychodnia kardiologiczna dla dzieci i dorosłych.

W listopadzie 2016 spółka poinformowała o zawarciu umowy podwykonawstwa, na podstawie której będzie dokonywać analizy zapisów kardiotokograficznych.