Telemedycyna Polska: kredyt na działalność gospodarczą

0
815


Spółka Telemedycyna Polska S.A. zawarła umowę o kredyt na działalność gospodarczą z Bankiem Zachodnim WBK z siedzibą we Wrocławiu . Spółka otrzyma 500 tys. zł kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Umowa została zawarta na okres 5 lat. Telemedycyna Polska S.A. osiągnęła w roku 2011 przychody ze sprzedaży w wysokości 4 081 tys. zł i zysk o wartości 140,89 tys. zł.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku Spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.